Hoppa till innehållet

Wikinews:Copyright

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Informationen på den här sidan beskriver delvis men ersätter inte det avtal som finns beskrivet på Creative Commons Attribution 2.5 - Legal Code.


OBS! Det är inte tillåtet att återpublicera upphovsrättsskyddad text på Wikinews! Sådana bidrag raderas utan föregående varning.

Text[redigera]

All text på Wikinews publiceras enligt de villkor som anges i Creative Commons Attribution 2.5 och kan attribueras "Wikinews".

Detta innebär i korthet att så länge du attribuerar texten enligt föregående stycke har du rätt att kopiera, distribuera, publicera och på annat sätt återge all text på Wikinews. Du har också rätt att använda texten i ursprungligt eller bearbetat skick, även kommersiellt.

Undantag

Bidrag som publicerats före den 1 juli 2005 kan ha publicerats under en annan licens. Se denna sidas diskussionssida för ytterligare detaljer.

Bilder[redigera]

Bilder på svenska Wikinews hämtas undantagslöst från Wikimedia Commons och finns tillgängligt enligt någon av de fria licenser som accepteras där. För information om vilken licens som gäller för respektive bild se bildens informationssida på Wikimedia Commons.