Hoppa till innehållet

Huvudsida

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

Svenskspråkiga Wikinews är inte längre aktivt. Se pressrummet för vidare information. Frågor kan ställas på Bybrunnen på svenskspråkiga Wikipedia. Vid behov av administrativa åtgärder kontakta Ainali eller Rasmus 28 på svenskspråkiga Wikipedia.

Swedish Wikinews is no longer active. See pressrummet for further information (in Swedish). Further questions can be answered at Bybrunnen at the Swedish Wikipedia. If help from bureaucrats is needed, please contact Ainali or Rasmus 28 at Swedish Wikipedia.

Den som vill skriva om aktuella händelser kan i många fall fortfarande bidra till svenskspråkiga Wikipedia, under förutsättning att ämnet är relevant för en encyklopedi.