Hoppa till innehållet

Östasien tar första stegen mot integration

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

14 december 2005

Kuala Lumpur – 16 delegationer från länder i och omkring Östasien träffades i Malaysias huvudstad Kuala Lumpur för att diskutera handel, utveckling och säkerhet.

Representanter från Kina, Japan och Sydkorea möte ledare från flera Sydostasiatiska länder samt Indien, Australien och Nya Zeeland.

Ingen förväntar sig några banbrytande övenskommelser under det korta toppmötet, men många menar att det bådar gott inför framtiden. Förhoppningen är att man genom ekonomiska och politiska avtal ska kunna bilda en gemensam grund som kan konkurrera med USA och Europa.

BBC:s korrespondent Jonathan Kent konstaterar dock att dessa länder och regioner har lite utöver geografin gemensamt, det är minst lika mycket som skiljer länderna åt. Skillnaden i såväl folkmängd som bruttonationalinkomst kunde knappast vara mer iögonfallande. Deltagarländerna har dock det gemensamt att de alla eftersträvar fred och stabilitet i regionen och hoppas att detta möte ska bli en plattform att jobba vidare från.

Regionen domineras militärt av USA som blev utan inbjudan och lyser med sin frånvaro på mötet. Det kan tolkas som regionens utveckling mot den dominerande marknaden i världen. Kinas köpkraft förväntas växa förbi USA:s inom ett decennium och då kommer förmodligen Indien att ha fler invånare än Kina som idag har världens största befolkning.

Många frågor återstår dock på dagordningen. Regionen är plågad av flera religiöst färgade konflikter som till och med riskerar att slita sönder nationer och i många länder är tillkortakommanden vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati mycket påfallande. För att inte nämna sjukdomar, epidemier och naturkatastrofer.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser[redigera]