Hoppa till innehållet

250 000 i demonstrationer mot Putin

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

12 februari 2005

Moskva – Omkring en kvartsmiljon ryska medborgare i sjuttio städer demonstrerade mot president Vladimir Putins nedskärningar i landets välfärd.

Putins som vann det senaste presidentvalet med 72 procent av rösterna, har visat sig svåröverträffad vad gäller att utmanövrera sin politiska motståndare. Men den våg av protester som denna sociala reform har utlöst har kostat presidenten hans popularitet. Hur han ska hantera massdemonstrationer efter att ha vant sig vid att utöva närmast fullständig kontroll över Duman, landets parlament, förblir en obesvarad fråga. Den Putin-lojala motdemonstration i Moskva som enligt uppgifter till viss del bestod av dittvingade milirärer och köpte pensionärer tyder på att presidenten och hans närmaste krets inte förutsätt situationen och nu inte vet hur de ska hantera den.

Idag skulle inte ens hälften av landets väljare rösta på Putin och en opinionsundersökning visade nyligen att bara presidentens reform hade mycket litet stöd bland ryska militärer. Presidentens svar i form av löneökningar för landets officerare och något höjda pensioner kommer knappast att dämpa protesterna. Putin har med sin reform inte bara förlorat i opinionsundersökningarna; han har dessutom gjort kritiken mot honom allmänt accepterad, där den tidigare sågs illojal.

Reformen innebar i korthet att den tidigare fria kollektivtrafiken och subventionerade elen, gasen och medicinerna ersattes med ett bidrag som skulle utbetalas varje månad. Men bidraget upplevs som för lågt och utbetalningarna har inta alltid fungerat på grund av byråkratin och äts dessutom upp av inflationen. Reformen har setts som nödvändig av reformivrare som vill modernisera det ryska samhället. Motgångarna för reformerna ses allmänt som ett bakslag för presidenten men ett steg i rätt riktning för demokration i Ryssland.

Källa

[redigera]