60000 nya jobb 2006, enligt AMS

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

29 november 2005 Enligt en prognos från Arbetsmarknadsstyrelsen kommer sysselsättningen att öka med 66 000 arbetstillfällen nästa år varav hälften tros var reguljära anställningar. Den genomsnittliga artbetslösheten förväntas bli 5,2%.

I år skapades 20 000 nya jobb vilket gav en arbetslöshet på 6%. Att ökningen nästa år inte leder till en större minskning av arbetslösheten förklarar AMS med att antalet arbetssökande samtidigt kommer att öka med 30 000 personer, eftersom till exempel många studenter kommer att avbryta sina studier nära arbetsmarknaden förbättras.

AMS konstaterar vidare att det är den inhemska marknaden som skapar ökningen av antalet arbetstillfällen, inte den europeiska markanden. I en enkät AMS låtit göra framgår det att framtidstron är störst bland arbetgivare i Stockholm, Uppsala och Norrbotten. Inom byggbranschen fruktar man till och med ett underskott på arbetskraft.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Källa[redigera]