Annan uppmanar irakier att använda sina demokratiska rättigheter

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

29 januari 2005 Inför söndagens historiska val i Irak uppmanar FN:s generalsekreterare Kofi Annan det irakiska folket att använda sina demokratiska rättigheter.

Valet, det första fria valet på en generation, hotas av motstånd från grupper som helt motsätter sig demokrati. Annan uppmanade dessa grupper att inte störa omröstningen och lovade fortsatt hjälp från FN till Irak i framtiden.

Annans meddelande kom i en förinspelad film som sändes i irakisk TV. "Val är det bästa sättet att avgöra landets framtiden; använd era demokratiska rättigheter på söndag", sa Annan. "Oavsett hur ni känner inför hur landet nått fram till dagens situation, erbjuder valet ett tillfälle att gå från våld och osäkerhet till fred och en representativ regering".

FN har försett Iraks oberoende valkommission (IECI) med rådgivning och teknisk assistans och har bidragit med 100 miljoner dollar till valet samt koordinerat det internationella biståndet. 40 experter har övervakat utdelningen av tre miljoner ton valmaterial och assisterat valkommissionen och irakiska tjänstemän att upprätta valregister.


Redigera den här artikeln!