Hoppa till innehållet

Avverkning hotar Papuas regnskog

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
1 mars 2006
Papua Nya Guinea - Utländska företag håller på att skövla den papuanska regnskogen, enligt miljöorganisation.

Miljöorganisationen Forest Trends uppger att utländska timmerföretag bryter mot de lagar som ska garantera en hållbar utveckling för Papua Nya Guineas regnskogar.

Konsekvensen av regeringens oförmåga att upprätthålla lagarna och motverka den olagliga avverkningen är att regnskogarna håller på att förstöras och kan vara utplånade inom tio år, enligt miljöorganisationen.

Uppgifterna baserar sig på en sammanställning som den papuanska regeringen tagit fram med stöd från världsbanken. Enligt Forest Trends är det första gången som dess uppgifter sammanställs och presenteras.

Skövlingen av regnskogarna utförs i allmänhet av malaysiska företag som använder egen arbetskraft. Mycket lite av avverkningen kommer därför Papua till godo samtidigt som avverkningen gör att regnskogen snabbt krymper.

Mycket av timret exporteras till Kina som producerar varor som säljs i väst. Mijöorganisationer hoppas därför att ökade krav från konsumenter i väst ska förmå skogsföretagen att förändra sin verksamhet.

Man uppger att Papua redan har de lagar som krävs för att åtgärda problemet men att dessa inte används.

Omkring 40 procent av Papua är täckt av regnskog. Under de senaste fem åren har en nationell skogsindustri börjat växa fram, men som Papuas brist på infrastruktur gör utvecklingen i landet kostsam och långsam. Gruv- och jordbrukssektorerna står vardera för omkring en fjärdedel av Papuas bruttonationalprodukt.

Exploateringen av Papuas mineral-, skogs- och fiskeresurser sker mycket genom att utländska företag tilldelas licenser.

Papua Nya Guinea har omkring 5,5 miljoner invånare och en yta på 450 000 kvadratkilometer (lika stort som Sverige) vilket ger halva Sveriges befolkningstäthet. Papua blev självständigt 1975.

Oceanien

31 oktober 2011: Qantas återupptar flygningarna
7 januari 2008: Häftiga översvämningar i Australien
6 december 2006: Undantagstillstånd utlyst på Fiji
1 maj 2006: Ronaldinho tror på guld
2 april 2006: Översvämningar i Honolulu orsakar stora skador
1 april 2006: Kloakvatten rinner in i Waikiki Beach
31 mars 2006: Australien samlar sig inför cyklonen Glenda
23 mars 2006: Australien beviljar papuanska flyktingar visum
21 mars 2006: Queensland städar upp efter cyklonen Larry
19 mars 2006: Queensland förbereder sig för kategori 5-cyklon

Wikipedia

Papua Nya Guinea

Händelser 1 marsmars2006kvartal 1vecka 9
Publiceringar 1 marsmars2006kvartal 1vecka 9
Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Läs mer

Referenser