Diskussion:Evo Morales ny president i Bolivia

Sidans innehåll stöds inte på andra språk.
Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

Bidrag utan källhänvisning[redigera]

Texten nedan har flyttats från artikeln eftersom den saknar källhänvisning.

Bolivia har gjort ett historiskt val – Vänsterkandidaten Evo Morales blir Bolivias nye president

De som alltid har stått utanför i det bolivianska samhället och som har blivit alltfler efter sekel av exploatering och kränkningar, har i söndagens val röstat för en radikal förändring i sitt samhälle. Det är Evo Morales, en representant för ursprungsbefolkningen som nu har möjlighet att driva de grundläggande förändringarna som majoriteten av Bolivias folk behöver.

Det var mycket som stod på spel i söndagens val i Bolivia. Valet avgör inte endast Bolivias utan även Latinamerikas framtid. Två helt motsatta projekt har konfronterats inför valet: ett nyliberalt projekt som representeras av den USA-stödda högerkandidaten Jorge Quiroga och ursprungsbefolkningens vänsterkandidat Evo Morales. Valets resultat avgör Bolivias framtida utveckling och dess regionala integration. Det avgör också ifall landets stora naturgastillgångar äntligen kommer den fattiga befolkningen till del. Evo Morales har lovat att åternationalisera landets naturtillgångar och att driva framtagandet av ny politisk författning.

Evo Morales gick till val med löftet att lägga grunderna för ett nytt Bolivia och det är det Bolivias folk har gett sitt stöd till.

Bolivia, ett rikt land med Latinamerikas fattigaste befolkning, har för första gången möjligheten att välja en annan väg än den som har varit historiens. Bolivias historia är en historia där ursprungsbefolkningen har utsatts för förtryck, rasism och plundring av landets naturtillgångar. Landet har styrts utifrån och av en politisk och ekonomisk elit som identifierar sig mer med amerikanska eller europeiska värderingar än med landets egna. Utanförskapet har varit en del av många bolivianers vardag men ursprungsbefolkningens motstånd har aldrig släckts. Viljan att förändra situationen för dessa miljoner människor har bara växt. Den har växt trots det enorma kulturella, ekonomiska och sociala förtryck som Bolivia dagligen utsatts för sedan européerna landsteg i landet på 1500-talet.

Evo Morales erbjuder bolivianerna inte bara bättre levnadsvillkor utan det som kanske är viktigast för Bolivias ursprungsbefolkning, nämligen värdighet. Det är kanske det som trots omfattande fusk gjorde att Morales kunde resa sig med en historisk seger. Ingen tidigare boliviansk president har fått så stort stöd i ett val.

Nästa år börjar Bolivias nya historia, en historia som kommer att präglas av jämlikhet, social rättvisa och fred. Det nya millenniet tillhör folket, inte imperiets. Människorna kommer att få lösa sina problem med hjälp av en ny ekonomisk modell, en modell som inte stoppar utvecklingen och som får slut på det koloniala systemet säger Evo Morales i sin första kommentar efter den omfattande valseger som ger honom 54 % av rösterna.

De sociala rörelserna i Bolivia har tidigare meddelat att oberoende av vem som vinner valet måste den nya administrationen börja med att nationalisera olje- och gasresurserna samt inrätta en konstituerande församling som tar fram en ny grundlag. Den nya grundlagen ska öppna upp för ett nytt socialt kontrakt mellan staten och Bolivias folk.

Bolivia har sagt sitt. Nu är det Evo Morales tur att leva upp till folkets förväntningar.

Lite historisk bakgrund I mitten av 80-talet kunde Bolivia bli av med de diktaturer som styrt landet sedan 60-talet. Det var också på 80-talet Bolivia började tillämpa en nyliberal ekonomisk politik som under de senaste 20 åren bara har försämrat befolkningens levnadsstandard. Idag lever ca 70 % av de 8,2 miljoner bolivianerna i fattigdom. Många är beroende av kokaodlingen för sin överlevnad.

Det är från dessa utsatta områden som presidentkandidaten Evo Morales kommer. Det är första gången en representant för ursprungsbefolkningen blir landets president.

Morales kandidatur mötte från allra första början motstånd från USA:s sida. USA tvekade inte att påstå att Morales finansieras av Venezuelas president Hugo Chavez. Morales starkt kritiska hållning gentemot USA:s utrikes-, säkerhets- och handelspolitik gör USA nervöst. USA fruktar att Morales kommer han att alliera sig med de andra vänsterinriktade regeringarna i Sydamerika: Kuba, Venezuela, Argentina, Brasilien och Uruguay. Detta försvårar alltmer USA:s inflytande och kontroll över regionens politik och naturresurser.