Domstol i Blekinge prioriterar personal framför budget

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

9 februari 2005

Blekinge – Lagman Pia Johansson överskred medvetet budgeten för Blekinges domstolar med en miljon kronor. Detta eftersom hon inte kunde acceptera indragna medel för att åtgärda den tunga arbetsbelastningen.

Pengar hade utlovats men innan jul kom det nedslående beskedet att anslaget frös inne. Personalen som varit hårt belastad under en längre tid, tog beskedet mycket hårt. Johansson fattade då beslutet att prioritera sitt ansvar för personalen och rättssäkerheten. Hon beslutade att fortsätta den anställningsprocess som hade inletts och meddelade Domstolsverket om sitt beslut.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Källa[redigera]