Hoppa till innehållet

En intervju med Jimmy Wales

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

23 februari 2006

I den här artikeln omnämns stiftelsen Wikimedia Foundation eller något av dess projekt.
Observera att Wikinews är ett projekt som drivs av stiftelsen Wikimedia Foundation.

När Jimbo Wales grundade Wikipedia för bara fem år sedan tycktes projektets målsättning att skapa 100 000 artiklar som mycket ambitiöst. Men idag är projektet enligt Alexa en av de 25 mest besökta webbplatserna. Den engelska upplagan har snart en miljon artiklar och alla språkupplagorna tillsammans har 3,5 miljoner artiklar. Wikinews gjorde intervjun med Jimbo Wales på IRC:n den 22 februari 2006.

Wikinews (Raul654): Nyligen avslöjades organiserade försök från amerikanska kongressmän att försköna sina artiklar. Vad tycker du om detta och tidigare uppgifter om företag som tagit bort uppgifter?

Jimbo Wales Frågan är felaktig. Inga avslöjanden av organiserade försök av amerikanska kongressmän att försköna sina artiklar har gjorts. Jag har inte heller sett några bevis på att företag försökt ta bort uppgifter. Det finns bevis på att anställda vid kongressen har redigerat Wikipedia på ett olämpligt sätt men den typen av redigeringar det är frågan om ger inte en bild av "organiserade försök".

WN (Nichalp): Finns det några planer, om budgeten tillåter, på att öka antalet servrar, i synnerhet i utvecklingsländer?

JW Vi köper konstant in nya servar. Det finns inga direkta planer på att förlägga servrar i utvecklingsländer men vi har tittat på det som en möjlighet. Vi är i synnerhet intresserade av detta om det ökar tillgängligheten och minskar kostnaden för dessa användare.

WN (Anonym): Hur stor betydelse tycker du att Wikipedias användare (och användarna på dess systerprojekt) ska ha för stiftelsen Wikimedia Foundation? Uppfattar du det som att avståndet mellan användarna och stiftelsen växer? Om ja, ser du det som något gott eller ett potentiellt problem?

"Uppfattar du det som att avståndet mellan användarna och stiftelsen växer? Om ja, ser du det som något gott eller ett potentiellt problem?"

JW Användarna har alltid och kommer alltid att förbli avgörande för stiftelsens verksamhet. Vi håller på att öka användarnas närvaro och aktivitet i stiftelsen genom ett antal nya kommittéer som ska delegera sånt som jag eller styrelsen tidigare hanterat till användare. Jag ser inget växande avstånd mellan organisationen och projekten, tvärtom. Jag anser den ökade integrationen mellan stiftelsen och användarna som något väldigt välgörande.

WN (ALoan): Engelska Wikipedia närmar sig en miljon artiklar men bara en artikel av tusen är en utvald artikel. Listan över utvalda artiklar som engelska Wikipedia borde ha innehåller få utvalda artiklar och en undersökning av slumpmässigt valda artiklar visade att många artiklar är dåligt skrivna. Hur ska vi utvecklas från det till ett uppslagsverk med välskrivna artiklar? Eller borde vi inte bekymra oss så mycket om uppslagsverkets omfång och innehåll?

JW Vi borde koncentrera oss hårt på kvaliteten på vårt omfång och innehåll. Wikipedias mål är att skapa och distribuera ett fritt licensierat uppslagsverk av hög kvalitet. Vägen dit kräver att vi är flexibla och eftertänksamma. De första stegen kommer snart med artikelgranskningssystemet som kommer att börja med att helt enkelt samla in fakta. När vi sedan har fakta kan vi inleda arbetet med hur vi ska förbättra kvaliteten.

WN (GeorgeStepanek): Du har sagt att “Wikimedias målsättning är att ge världens kunskap till varje enskild person på den här planeten på deras eget språk”. Aktiviteten är mycket lägre i Wikipedia-upplagorna på språk som talas i tredje världens länder än Wikipedia-upplagor på den första världens språk. Har du några visioner om hur man kan ändra på det?

JW Jag tror på diversifiering (I am a believer in outreach). Jag skulle vilja att stiftelsen samlade in pengar särskilt för att betala en eller två koordinatörer för minoritetsspråken. Målet skulle vara att på ett mer organiserat sätt nå ut till universitetslärare och utexaminerade studenter. Att utesluta förskingrade grupper med god tillgång på internet till förmån för de språk där en majoritet av talarna har dålig tillgång till internet.

WN (Jacoplane): Hur tycker du att vi ska göra för att uppnå Wikipedia 1.0? De verktyg som idag finns för att utvärdera artiklarna är i bästa fall klumpiga. Processen med Utvalda artiklar verkar vara för långsam och artikelgranskningsfunktionen verkar ha dött en stilla död. Planerar du någon större framstöt på detta område?

JW Är inte det samma fråga som kvalitetsfrågan tidigare? Artikelgranskningsfunktionen har visst inte dött en stilla död.

"Att hantera [upphovsrätts]frågor genom konsensus är problematiskt eftersom vi inte kan begå olagliga handlingar även om det finns ett utbrett stöd för det. Hur ska vi som en grupp användare hantera liknande frågor?"

WN (Quadell): De flesta viktiga beslut på Wikimedia-projekten tas genom konsensus men ibland måste vi handskas med juridiska frågor, framför allt gällande lagar om upphovsrätt. Som användare kan vi till exempel bli tvungna att ta ställning till om användandet av något visst material är ’fair use’ eller till hur olika upphovsrättsanspråk ska bemötas. Att hantera liknande frågor genom konsensus är problematiskt eftersom vi inte kan begå olagliga handlingar även om det finns ett utbrett stöd för det. På ett principiellt plan, hur ska vi som en grupp användare hantera liknande frågor?

JW Jag har svårt att se något verkligt problem med detta. Användarna är i allmänhet mycket angelägna om att följa lagen. Jag kan inte komma på ett enda enskilt fall med omfattande stöd för något olagligt. I särskilda fall kan oenighet naturligtvis förekomma men jag har aldrig sett något argumentera för att vi inte borde lyssna på våra juridiska medhjälpare.

WN (Raul654): Vad har blivit av Wikipedia om tio år?

JW Jag vet inte. Mitt favoritsvar är att den intressanta frågan är vad världen kommer att vara med ytterligare tio år med Wikipedia. :) Allvarligt talat: Jag tror att vi kommer att få se en nedtrappning av antalet nya artiklar i de stora Wikipediorna allt eftersom fler och fler "verifierbara" ämnen täcks. Då kommer de flesta ändringarna bestå i utvidgning, uppdateringar och kvalitetsförbättringar av befintliga artiklar. Tio år framöver verkar det troligt att många språk som för närvarande är ganska små kommer att ha stora Wikipedia-projekt. Vår gemenskap kommer att diversifieras i och med att fler och fler människor världen över får tillgång till internet.

"Wikipedianer i Beijingområdet arbetar på att få blockeringen borttagen. Vår ståndpunkt är att blockeringen är ett misstag, även utifrån Kinas normala politiska linje. "

WN (Kevin Myers): De värderingar som många av Wikipedias regler och riktlinjer (anti-censur och neutral ståndpunkt) har är problematiska i de kulturer där yttrandefriheten är begränsad – som blockeringen av Wikipedia på kinesiska fastlandet och kontroversen kring Muhammedteckningarna onekligen visat. När Wikipedia nu växer internationellt, tror du att Wikipedia kan komma att betraktas som mer kontroversiellt i länder där "västerländska värderingar" betraktas som ett potentiellt hot?

JW Jag tror inte att objektivitet och neutralitet verkligen betraktas som kontroversiellt hos särskilt många i världen. Det är förstås sant att ledarna på vissa platser inte uppskattar dessa saker och till och med bekämpar dem, men vi kan inte frångå våra målsättningar för att tillmötesgå dem.

WN (Vsion): Försöker stiftelsen för närvarande att göra någonting åt Folkrepubliken Kinas blockering av Wikipedia eller någonting för att begränsa effekten av blockeringen?

JW Wikipedianer i Beijingområdet arbetar på att få blockeringen borttagen. Vår ståndpunkt är att blockeringen är ett misstag, även utifrån Kinas normala politiska linje. Wikipedia är inte propaganda, bara ren information. Vi förväntar oss att blockeringen kommer att tas bort.

WN (David Monniaux): Stiftelsen tar dagligen emot anklagelser om ärekränkning från halvkända personer med en artikel i Wikipedia eller som finns omnämnda i någon av dess artiklar. Vad föreslår du i den frågan? Tror du det räcker med en strikt tillämpning av regeln om källangivelser för kontroversiella påståenden?

JW Ja. Jag tycker att det nuvarande systemet hanterar klagomålen på ett mycket bra sätt även om det innebär mycket arbete för oss här på kontoret. Det fungerar verkligen mycket bra med en strikt tillämpning av regeln om källangivelser för kontroversiella citat, i synnerhet i biografier över levande personer. Den nya policyn om biografier över levande personer är ett stort steg i rätt riktning.

WN (Tony Sidaway): De senaste sex veckorna har antalet användarboxar på engelska Wikipedia vuxit från 3 500 till 6 000 och trots dina egna vädjanden har antalet som redovisar politisk tillhörighet vuxit från 45 till 150. Kan problemet med olämpliga användarboxar fortfarande lösas genom diskussion?

JW Min enda kommentar vad gäller användarboxarna är att den nuvarande situationen inte är acceptabel.

"Hur ska Wikipedia på ett effektivt sätt lyckas förklara sin öppenhet för allmänheten utan att samtidigt oroa allmänheten för att informationen är felaktig?"

WN (Larsinio): Hur ska Wikipedia på ett effektivt sätt lyckas förklara sin öppenhet för allmänheten utan att samtidigt oroa allmänheten för att informationen är felaktig?

JW Jag tycker att vi gör ett ganska bra jobb i den frågan. Det bästa är att peka på den övergripande kvaliteten samtidigt som man påpekar att vi fortfarande befinner oss i en utvecklingsfas. I takt med att vi närmar oss "1.0" kommer vi istället att kunna peka på "1.0" när någon oroar sig över realtidsredigeringen.

WN (Rob Church): Tycker du att encyklopedin är färdig? Tror du att den någonsin kommer att bli klar?

JW Ingenting bli någonsin färdigt. Mänsklighetens kunskap växer hela tiden.

WN (Raul654 och Pavel Vozeniek ställde samma fråga): Vilka häftiga funktioner eller tillkännagivanden kan vi förvänta oss under de närmsta ett eller två åren?

JW Den frågan är svår för mig att besvara. Jag "tillkännager" nästan aldrig någonting och alla funktioner utvecklas offentligt av användarna. Jag tror att andra har en tydligare uppfattning om vad som kommer att hända under de närmsta åren. :) Fråga Brion [Vibber].

WN (Celestianpower): Om du inte hade grundat Wikipedia och en vän just berättat om projektet för dig, hur aktiv skulle du då vara som bidragsgivare?

JW Jag drömmer verkligen om ett sånt scenario. Då skulle jag få redigera artiklar istället för att tillbringa mornarna (som den här) med att dokumentera transaktioner och svara i telefon.

WN (OpenToppedBus): Den senaste insamlingskampanjen var mindre framgångsrik än man hade hoppats på. Ser du någon risk att brist på pengar kan sätta käppar i hjulen för Wikipedia/Wikimedia på kort eller medellång sikt? Finns det några planer på att få in pengar på något annat sätt en genom donationer?

JW Den senaste insamlingskampanjen var mer framgångsrik än förväntat även om det tog lite längre tid än beräknat. Det var den mest framgångsrika kampanjen i vår historia. [Angående den målsättning på 500 000 dollar som omnämnts], var det något som Mav skrev någonstans lite förhastat och den siffran var bara en gissning som inte hade något att göra med stiftelsens ståndpunkt. Han har bett om ursäkt för det flera gånger.

WN (Thryduulf): Om du fick önska dig en enda sak vad gäller Wikipedia, vad skulle du önska dig då?

JW Jag skulle bara behöva hänvisa till vår ursprungliga målsättning: En fritt licensierad encyklopedi av hög kvalitet till varje enskild person på vår planet. Det är vad jag tänker på dagligen.

Referenser

[redigera]
  • Denna artikel är en översättning av motsvarande engelska artikel.