Eva Lundgren frias från misstankar men "saknar trovärdighet"

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bild saknas
Bakgrundsfakta
Eva Lundgren född 1947 i Norge, är professor i sociologi, särskilt kvinnoforskning, vid Uppsala universitet.

I maj 2005 sändes Evin Rubars kontroversiella TV-dokumentär Könskriget, varpå Lundgrens forskning ifrågasattes. Bland annat sa professor Stig Hadenius att hennes tjänst var ett politiskt spektakel där direktiven var skräddarsydda för henne då hon hade de rätta socialdemokratiska åsikterna.

Lundgren har främst fokuserat på några teser i sin forskning. Hennes tes om våldets normaliseringsprocess är central, liksom våldets allmängiltighet. Lundgren menar även att våldet har en kristen motivering och att kvinnovåld sker i Guds namn.

Fakta från Wikipedia

15 december 2005

Under våren sände Uppdrag granskning reportaget Könskriget, som väckte en folkstorm mot bland andra sociologen Eva Lundgren vid Uppsala universitet. Med anledning av detta beslutade universitetet att granska hennes forskning. Idag meddelar universitetet att hon frias från misstanke om ohederlig forskning, men granskarna riktar samtidigt allvarlig kritik mot hennes huvudsakliga teser, trovärdighet och metodik. Ärendet lades idag ner.

Granskningen har på initiativ av universitetets rektor, utförts av professor Margareta Hallberg, Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, och professor Jörgen Hermansson, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. De har granskat skrifter som Lundgren gett dem, analyserat material som ligger till grund för hennes böcker, för att se om hon hade belägg för sin forskning.

Universitetet hade då anstormats av ebrev där Lundgren anklagades för att fabricera forskningsresultat. Universitetets beslutade att utreda uppsåtet hos Lundgren, vilket är vad som avgör om forskningen är att betrakta som oetisk.

Granskarna var mycket kritiska mot Lundgrens konklusioner i metodiskt hänseende, men saknade rådata till att avgöra huruvida de var korrekta. Men med det material de hade kunde de konstatera att den saknade empirisk grund, och att den hade allvarliga brister.

Lundgrens trovärdighet som forskare kunde inte granskarna annat än tillbakavisa, men inte hennes heder. Professor Hermansson kritiserar dock universitetet som inte värnar pluralism då Lundgren fått en egen institution till sitt förfogande.

Eva Lundgren tar inte kritiken så allvarligt. Granskarna "har helt andra ämnen och forskningsfält än jag. Därför bryr jag mig inte" säger hon till Dagens Nyheter. Rektor Bo Sundqvist har dock tagit till sig kritiken och säger till samma tidning att Lundgren i framtiden kommer att ingå i ett större vetenskapligt sammanhang än den egna gruppen.

Läs vidare[redigera]

Referenser[redigera]