Experter: Sverige förberett mot fågelviruset

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Sverige
Sverige

14 februari 2006

Sverige – I en debattartikel i Dagens Nyheter konstaterar fyra ledande representanter för Socialstyrelsen och Jordbruksverket att Sveriges beredskap att bekämpa spridningen av den agressiva formen av fågelviruset H5N1 är god, men man föreslår ändå att sjukdomen genom en författningsändring ska bli anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen. Orsaken är att man misstänker att sjukdomen kommer att sprida sig även till Sverige med vårens flyttfåglar.

I artikeln konstaterar man att miljontals fåglar redan avlivats för att stoppa spridningen av den agressiva formen av viruset, förutom alla fåglar som dött av sjukdomen. Sjukdomen kan sprida sig till Sverige på tre olika sätt och artikelförfattarna menar att man är väl förberedd:

  1. Import eller smuggling — Tullverket har höjt beredskapen vad gäller att identifiera potentiellt smittade djur och importörer av levande fåglar uppmanas att minimera antalet transporter. Dessutom vidtar redan EU åtgärder för att förhindra att fåglar från drabbade områden exporteras.
  2. Flyttfåglar — Tusentals fåglar kommer att testas när våren kommer.
  3. En människa som smittats utomlands kan föra in sjukdomen, men eftersom viruset visat sig obenäget att sprida sig mellan människor bedöms risken som liten att sjukdomen sprider sig på detta vis.

Man poängterar dock att även om sjudomen innebär ett hot mot människan är det framför allt är vilda och tama fåglar som drabbas. Hittills har endast ett fåtal av de människor som haft med mycket tät kontakt med fåglar drabbats och endast i hälften av de 200 dokumenterade fallen har de smittade dött av sjukdomen.

Risken att det agressiva viruset ska mutera sig till en form som kan sprida sig mellan människor bedömmer man som liten. Kunskapen om smittskydd är god i Sverige och de omkring 70 fjäderfäbesättningar är jämtfördelade över landet, vilket är gynnsamt ur smittskyddssynpunkt.

Goda rutiner för smittbekämpning finns etablerade sedan länge. Andra sjukdomar som kan sprida sig från fåglar till människor, som rabies, mjältbrand och blödarfeber — liksom sars och Newcastlesjukan — har bekämpats under många år. Förra året genomfördes fältövningar där centrala myndigheter deltog tillsammans med veterinärer, och regionala och lokala aktörer.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser[redigera]

  • Kjell Asplund, Anders Tegnell, Mats Persson, Leif Denneberg

Chefsveterinär, Jordbruksverket ""Fågelinfluensan når Sverige med flyttfåglarna redan i vår"". Dagens Nyheter, 14 februari 2006 01:05