Förbifart Stockholm ställer kommuner mot Länsstyrelsen

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten


Sverige
Sverige

28 januari 2006

Stockholm – Kommunalpolitiker i Stockholms län känner sig överkörda av Länsstyrelsen sedan den överraskande tagit ställning för Diagonal Ulvsunda istället för Förbifart Stockholm. Moderaternas förre länsordförande Anders Gustâv menade att landshövding Mats Hellström "kuppat" igenom Länsstyrelsens remissvar med stöd av tjänstemännen utan att de politiska företrädarna underrättats, uppger Dagens Nyheter.

I sitt remissvar har Länsstyrelsen tagit ställning till tre förslag:

  1. Förbifart Stockholm - en vägförbindelse från Häggvik via Hjulsta, Lovön, Kungshatt, Sätra till Kungens kurva.
  2. Diagonal Ulvsunda - Från Häggvik via Kista, Ulvsunda, Aspudden, Västertorp till Kungens kurva.
  3. Kombinationsalternativet - som framför allt går ut på att använda befintliga vägar och spåförbindelser, ett förslag som utgår från att kollektivtrafik och vägavgifter förmår minska trafiken.

I sitt remissvar säger Länsstyrelsen att man genom att förorda Diagonal Ulvsunda prioriterat det kulturhistoriskt unika på Lovön med Drottningsholms slott samt Mälarens vattentäkt. Alla berörda kommuner har i sina yttranden förordat Förbifarten medan Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk förordat Diagonalen.

Föreningen Nål, "Nej till Ålstensleden" (Diagonalens tidigare namn), företräder boende i Västerort och är helt oförstående inför Länsstyrelsen beslut. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen är sedan gammalt motståndare till trafikleder som Förbifart Stockholm och välkomnar därför beslutet. Detta gäller även en stor del av de boende i Vällingby -Hässelbyområdet med omnejd, eftersom naturområdet Grimstaskogen med badplatser och promenadvägar kommer att förstöras om Förbifarten byggs enligt de nuvarande planerna, där vägen dras över en bro mellan Lovön och Grimstaskogen.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser[redigera]

Aktionsgruppen Rädda Grimstaskogen [1]