Förtegen Götblad riskerar förhör

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Sverige
Sverige

21 februari 2006

Sverige – Länspolismästaren i Stockholm Carin Götblad kan komma att förhöras av chefsåklagare Pär G Lindell om sin inblandning i en så kallad narkotikafälla på Gotland för sex år sedan, uppger DN.

Lindell uppger att han fått in "intressanta" dokument och att hans utredning nu "intensifieras", men ville inte bekräfta att Götblad kommer att förhöras.

Götblad, som var högsta ansvarige då operationen på Gotland genomfördes, har inför Högsta domstolen förnekat att en privatperson ska ha flugits till Gotland som lockbete. Hon har sedan dess vägrat kommentera ärendet.

Kommissarie Olle Liljegren som också var inblandad i operationen på Gotland har valt att redovisa hur operationen planerades i form av PM och kvitton.

Lindell arbetar efter två hypoteser, uppger DN: Antingen var fällan på Gotland ett fall av olaglig brotssprovokation eller, om den var laglig, så var det tjänstefel att undanhålla åklagaren insyn i utredningen.

I det senare fallet kommer polisens evetuella lagbrott att vara preskriberat.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser[redigera]