Förvaltningsreform i Göteborg

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Sverige
Sverige

14 februari 2006

Göteborg – Den kommunala förvaltningen i Göteborg genomgår en strukturell förvandling. En av konsekvenserna blev tydlig då de tidigare förvaltningsenheterna ADB-kontoret och Gemensam Administrativ Service slog ihop till den nya enheten Intraservice, uppger Sveriges Radio.

Reformen innebär att det som tidigare varit en ansvarsfråga för politiker i kommunens styrelse och Servicenämnden nu hanteras av tjänstemän i Utförarnämnden IT-service och Gemensam Administrativ Service.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser[redigera]