Hoppa till innehållet

FN-rapport uppmanar USA att stänga Guantanamo

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
USA
USA

14 februari 2006

USA – Enligt en preliminär FN-rapport som Los Angeles Times tagit del av förekommer tortyr på USA:s fångläger i Guantanamo Bay på Kuba och behandlingen av fångarna där bryter mot internationella bestämmelser. Enligt rapporten bör fånglägret läggas ned, uppger BBC.

I rapporten ifrågasätter man klassificeringen av fångarna som krigsfångar och konstaterar att i flera fall uppfyller behandlingen av fångarna FN:s definition av tortyr — bland annat då man utsatt fångarna för lång tids isolering och långa perioder av buller, intensivt ljus och temperatur.

En talesman för USA:s utrikesdepartement avfärdar rapporten som man menar baserar sig på hörsägen. Man påpekar också att man bjudit in FN:s utredare att besöka basen, men att dessa tackat nej till inbjudan. Enligt FN-personalen berodde det på att man inte tilläts intervjua fångarna vid besöket, istället valde man att intervjua tidigare fångar och deras anhöriga.

Rapporten beställdes av FN:s kommission för mänskliga rättigheter och kommer att offentliggöras i slutet av veckan.

Förnärvarande håller USA:s omkring 500 fångar i Guantanamo Bay. Fånglägret upprättades i samband med kriget i Afghanistan 2002.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser

[redigera]