Hoppa till innehållet

Fiskeriverket inför torskstopp i Kattegatt

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Sverige
Sverige
Torsk
Torsk
Bakgrundsfakta
Torsk
I Kattegatt, vilket är ett grunt hav med långgrunda kuster, har stark miljöpåverkan i de kustnära vattnen noterats ända sedan sent 1970-tal, d.v.s. långt innan det alls var tal om utfiskning av torskbestånden. Under höst och vår skall kusttorsken komma in på grundbottnarna för att äta tångkrabbor och andra smådjur. Där var den föremål för småskaligt nät- och långrevsfiske. Sedan början av 1980-talet har det överhuvud taget inte förekommit vuxen torsk innanför femmeterskurvan, trots att det förekommit rikligt med torsk på djupare vatten där den kunde fångas med trål och andra storskaliga fiskemetoder. Även bestånden av flatfisk och annan rovfisk har gått ned kraftigt på grundbottnarna. Samtidigt har bestånden av tångkrabbor och tobis, d.v.s. torskens huvudsakliga föda, kraftigt ökat. Orsaken till detta är inte utredd, men det kan knappast vara tal om utfiskning.
Fakta från Wikipedia

23 februari 2006

Västra GötalandFiskeriverket stoppar allt torskfiske i Kattegatt från och med nästa vecka. Orsaken är att man bedömer att årets svenska kvot i området redan är uppfiskad.

Torsken anses hotad i Kattegatt och kvoten är därför begränsad till 315 ton. Fiskeriverket stoppar därför torskfisket tills vidare för att efter att ha gått igenom inkomna fångstuppgifter eventuellt tillåta begränsat fiske.

Fiske med handredskap kommer fortfarande att vara tillåtet men i början av mars kan det bli ont om torsk på västkusten.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser

[redigera]