Fortsatt utredning av FN om Hariri

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Libanons förre premiärminister Rafiq Hariri

16 december 2005

FN:s Säkerhetsråd har enhälligt beslutat att låta den särskilda kommissionen utreda mordet på Libanons förre premiärminister Rafiq Hariri i ytterligare sex månader.

Säkerhetsrådet kunde dock inte enas om att kommissionen skulle utreda andra politiska mord i Beirut.

I resolutionen manar Säkerhetsrådet Syrien att samarbeta, och uttrycker "stor oro" över att Syrien inte hittills gett dem deras "fullständiga och förbehållslösa samarbete".

I sin senaste rapport, sa chefutredaren Detlev Mehlis att han stärkts i sin uppfattning att syriska och libanesiska säkerhetstjänster låg bakom de bombningar den 14 februari i Beirut, som tog Rafiq Hariris och tjugo andra personers liv. Han menar att det i dagsläget finns nitton misstänkta av vilka sex är högt uppsatta syriska tjänstemän.

Libanon har begärt en internationell tribunal, och i torsdagens resolution begärde Säkerhetsrådet att generalsekreterare Kofi Annan ska undersöka vilken internationell hjälp Libanon behöver. Ryssland, Kina och Algeriet motsatte sig att bifalla Libanons begäran.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser[redigera]