Framgångsrikt försök med bromsmediciner på Haiti

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

1 december 2005

Port-au-Prince – Av de tusen AIDS-patienter i slumkvarteren i Haitis huvudstad Port-au-Prince som behandlats med bromsmediciner av en grupp läkare och sköterskor levde fortfarande 87% efter ett år. Försöket visar, tvärtemot vad som tidigare sagts, att brommediciner har samma verkan i extremt fattiga miljöer som i världens rikaste länder. För världens drygt 40 miljoner AIDS-smittade kan detta vara en av de bästa nyheterna på många år, i synnerhet för hårt det drabbade Afrika och Karibien.

Studien, som presenterades av läkare från Weill Medical College of Cornell University i New England Journal of Medicine, visar också att spridningen av HIV/AIDS med framgång kan bekämpas med billiga bromsmediciner. Tidigare har Bushadministrationen vägrat köpa billiga kopior av medicinerna för sina internationella hjälpinsatser med argumentet att de inte testats tillräckligt. I försöket på Haiti bestod 90% av medicinerna av billiga ersättningsmediciner.

I Haiti har 300 000 människor drabbats av AIDS, vilket gör landet till det värst drabbade i Karibien. Särskilt hoppingivande med försöket har varit att behandling givits av haitisk personal och inte utländska experter. Detta visar att fattiga länder helt på egen hand kan motverka spridningen av sjukdomen.

Källa[redigera]