Fransk kvinna fick första ansiktstransplantationen

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

1 december 2005

Frankrike – Kirurger i Frankrike har genomfört en ansiktstransplantation på en kvinna som förlorat näsan, läpparna och hakan i en hundattack. Enligt den brittiske kirurgen Iain Hutchison är det den första transplantationen med hud från en annan människa.

Läkare säger att kvinnans ansikte kommer att bli en hybrid mellan hennes eget ansikte innan operationen och donatorns. Under den fem timmar långa operationen fästes donatorns vävnader, muskler, artärer och vener vid patientens ansikte. Att ta hud från en annan människas ansikte gör det lättare att få hudfärg och -struktur att matcha patientens.

I ett uttalande från sjukhuset i Amiens säger man att den 38-åriga kvinnan, som vill förbli anonym, inte kunnat ät eller tala sedan attacken i maj i år. Kvinnans hälsa beskrivs i övrigt som utmärkt och hennes transplantation förlöpte väl.

Det har varit tekniskt möjligt att genomföra denna typ av operationer under flera år, men etiska hänsyn, psykologiska verkningar, problem associerade med immunosuppression och konsekvenser av ett eventuellt misslyckande har tidigare utgjort oöverstigliga hinder.

Hutchinson varnade också för att ansiktstransplantationer kan leda till allvarliga problem. Blodkärl i den donerade vävnaden kan klumpa sig och de ämnen som motverkar patientens immunsystem riskerar att misslyckas och/eller ge patienten cancer. Han såg också ett etiskt dilemma med donatorer vars hjärta ännu slår och som kan fortsätta att andas efter att respiratorn stängts av.

Enligt Stephen Wigmore i den brittiska transplantationsföreningens etiska kommitté vet man inte hur ansiktsmusklerna kommer att fungera efter en längre tid. Han sa också att man heller inte vet i vilken omfattning en patient kan drabbas vid ett misslyckande.

Michael Earley vid Royal College of Surgeon kommenterade att om operationen har lyckats innebär det ett betydande genombrott för ansiktskirurgin och ett stort steg framåt för alla som fått ansiktet förstört.

En av läkarna i det team som utförde operationen har tidigare transplanterat båda armarna på en patient.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Mer information[redigera]

Källa[redigera]