Hoppa till innehållet

Gallsten kan bildas av känd magsårsbakterie

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Bakgrundsfakta

Magsår, ulcus, är en gemensam beteckning på magsår i tolvfingertarmen och i magsäcken. Magsår uppstår då skadliga faktorer övertrumfar de skyddande. Infektion med magsårsbakterier (Helicobacter pylori) och läkemedel av NSAID-typ är de vanligaste orsakerna. Zollinger-Ellisons syndrom, med gastrinproducerande tumörer är en ovanlig orsak till magsår. Magsår är mycket vanligt, 15% av den manliga befolkningen drabbas någon gång av magsår.

Gallstenen kan bestå av kolesterol, kalk och bilirubin. Den har alltid bilirubin i mitten. 30% av kvinnorna och 20% av männen i 40-årsåldern har gallsten. De flesta är dock helt symptomfria. Övervikt, höga blodfetter och diabetes ökar risken för att få gallsten.

Fakta från Wikipedia

8 december 2005

Linköping – Magsårsbakterier (Helicobacter pylori) kan även orsaka gallsten.

Ett forskarteam vid Universitetssjukhuset i Linköping har nu hittat spår av magsårsbakterier även i gallstenar och att bakterien kan var inblandad i bildandet av gallblåsecancer.

En molekylärbiologisk undersökning har gjorts av 33 patienter. Hos 76% av patienterna fann man bakteriens DNA.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Läs mer

[redigera]

Referenser

[redigera]