Hoppa till innehållet

Intervju med Jimmy Wales

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Jimmy Wales vid FOSDEM 2005

6 december 2005 Ett antal bidragsgivare till Wikinews har tillsammans gjort en intervju med Wikinews och Wikipedias grundare Jimbo Wales.

Att få en intervju med Jimmy Wales är inte lätt nu för tiden. Det krävde ett samarbete som involverat personer från olika delar av världen. Alla kunde inte närvara vid intervjutillfället, helt enkelt därför att de låg och sov. Eller var i skolan.

Intervjun gjordes av fyra bidragsgivare från lika många språkupplagor av Wikinews (engelska, nederländska, svenska och polska) på Wikinews IRC-kanal. En stressad "Jimbo" svarade artigt på frågor mellan en intervju för en tidning och ännu en för ett TV-bolag.

På IRC-kanalen var förutom intervjuarna ett tjugotal andra närvarande, de flesta bidragsgivare till något av Wikimedias många projekt. Intervjun gjordes den 5 december 2005 på engelska och har översatts direkt från kanalens logg.

Om Wikinews[redigera]

Wikinews startades i december 2004 och den svenska upplagan kom några månader senare. Sedan dess har över 13 000 artiklar skrivits på mer än 16 språk. Många av frågorna återspeglar den vanligaste kritiken mot Wikinews.

Wikinews verkar främst ägna sig åt rabbla upp (regurgitating) sånt som redan publicerats av de stora nyhetskällorna. Var det avsikten med Wikinews?
Jag skulle inte använda uttrycket "rabbla upp" eftersom det låter ganska negativt, utan hellre "sammanställning" (synthesis) som är en mer subtil och viktigare process. Det har hela tiden varit en vital del av visionen med Wikinews, även om vi vill åstadkomma betydligt mer med tiden.
Wiki-rörelsen tycks vara mycket upptagen av lokalt kunskap (eller "tyst kunskap", övers anm), folk jobbar på sånt de är intresserade av och bra på. Hur kommer det sig att det finns så lite lokala nyheter på Wikinews, något som det verkar vara som gjort för?"
Wiki-bidragen kommer sig av lokal kunskap, men 'lokal' i en kunskapsteoretisk bemärkelse snarare än i geografisk mening. Till exempel vet jag mycket mer om världsnyheter inom ämnen som intresserar mig och jag skulle ha lättare att ställa samman en översikt inom dessa områden än om lokala politiker där jag bor.
Tror du att Wikinews eller någon annat wiki-projekt kan kallas en meritokrati?
Jag hoppas det. :-) Även om människor ofta uppfattar wikiprocessen som något som gynnar jämlikhet eller anarki är wikins redigeringsverktyg egentligen neutralt gentemot sociala strukturer. Som enkel beskrivning fungerar det, det visar sig att användare som gör kvalificerade redigeringar får betydligt mer makt än användare som gör dåligt saker. Så, visst, på det viset är det en meritokrati, men på ett informellt sätt.
'Aktuella händelser' är inte tillräckligt 'encyklopediskt' för att ligga på Wikipedia! På många Wikipediaprojekt har innehåll flyttats till Wikibooks och Wikisource. Borde inte 'Aktuella händelser' flyttas till Wikinews på samma sätt?
Jag har ingen stark åsikt i den frågan. Encyklopediska artiklar om aktuella händelser är på många sätt annorlunda än nyhetsartiklar om aktuella händelser. Jag antar att vi borde ha arbete som pågår parallellt och att Wikinews då borde få en mer framträdande plats på Wikipedia. Men det är en stor intern fråga som andra vet mer om än jag.
När Wikinews startades för ett år sedan uppstod snabbt ett behov av nya funktioner. Dynamic Page Lists är av kritisk betydelse för Wikinews och flera andra verktyg borde utvecklas när de efterfrågas. Situationen är likadan på andra projekt (t.ex. Wiktionary). Kanske borde en plan för projektspecifika mjukvarupaket utvecklas innan nya projekt skapas?
Jag tror säkert att vi kunde göra ett bättre jobb i att förutse mjukvarubehovet hos nya projekt, men det är också viktigt att förstå att många behov inte alltid är uppenbara på förhand. Ibland måste vi pröva oss fram ett tag innan vi verkligen inser var de problematiska bitarna finns.
AP har ändrat sin copyrightnotis till att inkludera "Du får inte skriva om den här artikeln". Påverkar Wikinews hur andra nyhetskällor publicerar sin information?
Jag tror att de stora etablerade nyhetskällorna noga bevakar, inte bara Wikinews, utan hela den journalistiska gräsrotsrörelsen. Jag tror att många medvetna människor i branschen förstår att en omvälvande utveckling håller på att ske och att de är intresserade av att förstå hur de ska bemyndiga mer feedback allmänheten samtidigt som de får ut det bästa av de gamla modellerna.
Jag var på en middag med Don Graham förra fredagen och han är ett exempel någon som inte reagerar på nya medier med skräck och fasa utan med entusiastiskt intresse och försöker förutse trenderna och anpassa sig.
Kan du utveckla "det bästa av de gamla modellerna"?
För att utveckla "bästa av de gamla modellerna" -- något som ofta sägs är att traditionell tidningsutgivning bygger på en ryktesmekanism, som havererar ibland men i allmänhet fungerar. Gräsrotsjournalistiken måste hitta sätt att uppfinna samma sorts ryktesmekanism. Bloggar är på väg att hitta den, i viss mån.
Vad har du för åsikt om att Wikinewsanvändare får betyg som kan användas i branschen?"
Det låter väl bra, tycker jag, även om jag mottaglig för de invändningar som framförts. Det är något jag kommer att titta närmare på senare den här månaden för att se hur det fungerar i praktiken och hur användare uppfattar det.
Har du fått in några rapporter om det hittills? Som erfarenheter som folk haft?
Inga

Om Wikimedias insamlingskampanj[redigera]

Stiftelsen Wikimedia Foundation genomför varje kvartal en insamlingskampanj i första hand för att köpa in ny hardvara, ett behov som växer lika fort som Wikipedias popularitet – exponentiellt. Under den första insamlingskampanjen i december-januari 2003-2004 drog man in 30 000 dollar precis efter en omfattande serverkrasch. Under höstens kampanj donerades 244 000 dollar. De senaste kampanjerna har pågått under tre veckor.

Den här insamlingskampanjen har inget fast belopp som ekonomiskt mål. Det förekommer rykten om hemliga målsättningar på från en miljon amerikanska dollar och uppåt. Hur mycket pengar behöver Wikimedia Foundation skrapa ihop under den här kampanjen?"
Märkliga rykten, tycker jag. Rykten? Hur som helst, vår uppskattning av ett absolut minimum nästa år, bara för att hålla igång webbplatsen, ligger på mellan en och två miljoner beroende på hur länge och hur snabbt trafiken fortsätter att växa. Tidigare har vår tillväxt begränsats av att webbplatsen varit långsam på att svara under tiden vi köpt nya servrar och integrerat dem i systemet.
Vår _uttalade_ målsättning är att skapa och sprida en fritt licensierad, högkvalitativ encyklopedi till varenda person på planeten på deras eget språk. Vi vet att vi är mycket bra på att uppnå den målsättningen i vissa delar av världen och mindre bra i andra delar av världen. Det är min avsikt att vi ska experimentera med olika sätt att låta finansieringen avhjälpa det. T.ex. genom att anlita samordnare till några av de små språken för att låta dessa värva personer som har språket som modersmål.
1-2 miljoner dollar är en rejäl ökning jämfört med tidigare budgetar, är den typen av budgettillväxt förenlig med den nuvarande sortens insamlingskampanjer?
Det är en fråga jag vill lämna öppen, men jag tror det. Behoven ökar när trafiken ökar, men med en trafikökning får vi också en större publik som vi kan be om hjälp. Förhoppningsvis kommer de två sakerna att ta ut varandra ganska bra.
På Wikimania diskuterade Ward Cunningham en distribuerad wiki-modell. (Dvs ett P2P-liknande nätverk där Wikipedias innehåll finns på användarnas datorer istället för på centrala servrar. Övers. anm.) Har den möjligheten utforskats vidare?
Jag känner inte till någon allvarligt menad teknisk utveckling på en distribuerad wiki-modell. Personligen är jag skeptisk till att det skulle räcka för vårt behov. Jag är dock öppen för idéer. :-)
Tror du att en insamlingskampanj utan bestämd målsumma kommer att dra in mer eller mindre pengar? Varför tror du det?
Jag tror att vi får in mer pengar utan målsumma, av två orsaker. För det första tror jag många har tittat på hur en insamling fortskridit och beslutat sig för att inte donera då de sett att vi varit på väg att uppnå målet. För det andra går jag på hur andra stora välgörenhetsorganisationer gör. Deras insamlingskampanjer är ofta utan fastlagd målsumma och jag antar att de gör så av någon bra anledning. Vi testar och ser hur det går.
Men finns det någon anledning att kalla den en "kampanj" om det inte ens finns en uttalad målsumma?
Jag tror att vi som Wikipedianer ofta projicerar vårt sätt att tänka på våra läsare. Vi är den sortens människor som noggrant håller koll på budgetar och funderar kring måsättningar och uppnåelighet. Det är bra för oss. Men många människor är litar gärna på oss och är mer tillgängliga för våra breda visioner. De är inte intresserade av att i detalj få reda på vart varenda öre går (även om vi naturligtvis alltid kommer att vara beredda att berätta det för dem). Vad de påverkas av är snarare vårt projekts estetiska skönhet.
Insamlingskampanjen har väldigt låg profil och märks knappt. Om insamlingen har så stor betydelse för projektets framtid varför ser inte Wikimedia Foundation till att kampanjen sätts i centrum, så den får verkligt utrymme? På huvudsidorna och till och med artikelsidorna?
Det gör vi ju under själva kampanjen. Men vi är förstås hopplöst försynta och jag tror aldrig att vi kommer att bli särskilt iögonfallande med våra kampanjer. :-)
Insamlingen sköts för närvarande manuellt och görs bara på internet. Det påminner om en insamling vid en skolbal på ett amerikanskt högstadium. Du har inte funderat på att utveckla kampanjen med någon sorts feedback? Till exempel med automatiska grafer som visar hur mycket pengar som flutit in och varifrån pengarna kommit?
Ja, vi skulle verkligen vilja ha ett snyggare system. Jag tror att vi kommer att bli tvungna att betala för utvecklandet av ett sånt system. Volontära programmerare är (med alla rätt) intresserade av mer intellektuellt utmanande programmeringsprojekt. Så en av anledningarna till att vi behöver pengar är att vi vill bli mer effektiva på att samla in pengar i framtiden.
Du har blivit en ikon och en världskändis genom Wikipedia. Använder du ditt kändisskap till att få rika människor du möter att skänka pengar?
Ja. Jag är nu tiggare på heltid. J
Ofta spenderar traditionella välgörenhetsorganisationer större delen av insamlade medel på sina insamlingskampanjer. Hur mycket kommer den här kampanjen att gå på och hur mycket hoppas du att den kommer att ge? För att exemplifiera frågan
Några insamlingskampanjer jag tittat på har spenderat över 80% på sina insamlingskampanjer.
För exakta siffror måste man vända sig till CFO Mav och kassören Michael eller titta på resultat från tidigare kampanjer. Men insamlingskampanjen görs ju nästan uteslutande på själva webbplatsen (som inte kostar pengar) så kampanjerna är mycket, mycket effektiva. Jag har inga exakta siffror men nästan hela kostnaden består av bankavgifter och avgifter till paypal.
Jag tycker det är förskräckligt när välgörenhet är så ineffektiv. Jag tycker att kostnaden för välgörenhetskampanjer ska hållas så lågt som det överhuvudtaget är möjligt.
Det pågående rabaldret kring Seigenthaler-artikeln har skapat en del raseri utanför Wikimedias internetkretsar. Hur tror du att det kommer att påverka donationer under kampanjen från individer och företag? Kommer det att ha någon betydelse alls?
Jag tror inte att det kommer att märkas. Det är bara nyheter och nyheter finns hela tiden. Möjligen, och förhoppningsvis, kan det öka antalet donationer eftersom fler människor hör talas om oss.
Hur har du tänkt att spendera pengarna från kampanjen? Har du några planer på att använda en del av pengarna till att förbättra Wikipedias tillförlitlighet genom att till exempel anställa faktagranskare?
Den största delen kommer, som vanligt, att gå till att köpa in hårdvara. Lite pengar kommer att gå till förbättringar av mjukvaran vilket i sin tur kommer att göra tillförlitligheten bättre. Det finns inga planer på att anställa faktagranskare.
Insamlingskampanjer är inte Wikimedia Foundations enda inkomstkälla. Vilka andra inkomstkällor stiftelsen idag i form av anslag, stipendier eller kontrakt? Vilka andra möjligheter till intäkter arbetar man med?
En liten men växande del av våra inkomster kommer från samarbetspartners som betalar oss för en realtidsdataström. För dem som använder vårt innehåll kommersiellt innebär det ett smidigt sätt att snabbt få tillgång till uppdaterat material. Vi har fått några anslag tidigare och håller för närvarande på att arbeta på några till.
Danny Wool är ny i stiftelsen. Han arbetar som min assistent men ägnar en del tid åt att söka anslag. Så fort han lärt upp en ersättare kommer han att arbeta heltid med att göra ansökningar,
Vilka företag betalar för realtidsdataströmmar?
Answers.com till exempel.
Du har talat om nya anställda som Danny. Hur ser planerna ut på att öka budgeten för anställningstimmar?
Förmodligen kommer vi under kommande år att behöva anställa åtminstone 5-10 personer, lite beroende på intäkterna, men det är fullt möjligt att antalet kan bli betydligt större.

Avslutande frågor[redigera]

Idag har möjligheten för anonyma användare att skapa nya sidor stängts av på engelska Wikipedia. Håller Wikimedia långsamt på att vända sig bort från sina ursprungliga wikiprinciper?
Jag betraktar mindre justeringar här och där varken som att vända sig bort från eller närma sig wikiprinciperna.
Folkrepubliken Kina har blockerat Wikipedia och idag valde Onet.pl att ta utesluta Wikipedia från sin sökmotor. Kommer det att påverka insamlingskampanjen?
Vi brukar inte få särskilt mycket pengar från Kina och jag är skeptisk till att trafiken på polska Wikipedia kommer att påverkas särskilt mycket. (Förmodligen kommer det att skada sökmotorn mer!)
Seigenthalers och, som vi just upptäckte, även Grahams biografi består av bidrag från anonyma användare. Den förra var en smädelsekampanj, den andra ett plagiat från en pressrelease. Det första är uppenbarligen ett problem men antyder inte det senare att Wikipedia är öppet för reklam och propaganda?
Vi har inget stort problem med att Wikipedia används i PR-syfte även om jag är säker på att lite smyger sig in här och där. Jag har aldrig sett något riktigt övertygande fall.
Jag bidrar i första hand på de svenska projekten. Du talar ju inte svenska, så jag undrar om du någonsin tittar på de icke-engelska projekten. Märker du ens att vi finns?
:)
Jag håller på att lära mig tyska, så jag försöker läsa på tyska Wikipedia. Jag brukar faktiskt också titta på andra språk även om jag naturligtvis inte kan läsa någonting där.
Det jag framför allt gör för att vara till nytta för andra språk är att försöka kommunicera så mycket jag kan med bidragsgivarna, besöka folk personligen så mycket jag kan och titta på statistiksidorna för att se hur det går.