Klimatförhandlingar i Montreal leder till globala protester

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Länder som ratificerat Kyotoavtalet i grönt. USA och Australien i rött har inte ratificerat det.
Koldioxidutsläpp årligen per region, miljoner ton. Data från CDIAC.

3 december 2005 Tusentals människor i Australien deltar idag i manifestationer där man kräver att landets federala regering ratificerar Kyotoavtalet. Manifestationen "Walk Against Warming" är en del av en internationell dag med demonstrationer och olika aktiviteter i ett 40-tal länder i samband med FN:s klimatförhandlingar i Montreal i Kanada.

Talesmän för "Walk Against Warming" säger: "Behovet att reducera växthusgaser har nått en kritisk punkt. Vi måste agera nu för den hållbara utvecklingen på planeten för kommande generationers skull". Melinda Cook från naturskyddsföreningen i New South Wales säger att landets regering måste agera mycket mer kraftfullt vad gäller klimatförändringar:

Syftet med den här internationella dagen är att sätta press på Australien och USA så att de ratifierar avtalet. Att göra regeringarna medvetna om att världssamfundet kräver allvarligt menade ansträngningar och handlingar för att minska växthusgaserna.

Tillsammans med USA har Australiens regering vägrat ratificera Kyotoavtalet med argumentet att det skadar deras ekonomiska intressen. Australiens miljöminister Ian Campbell har sagt att regeringen är inställd på åtgärder som kommer att träda i kraft först då Kyoto-avtalet träder ur kraft 2012:

Vi måste göra någonting som anstår den industrialiserade världen, något som är anpassat till en värld i snabb utveckling: Partnerskap, teknologier, ekonomiska mekanismer som driver oss mot det. För tillfället är vi inte ens i närheten av detta, Australien vill vara en konstruktiv del i utvecklingen mot en verkligt meningsfull världsordning efter Kyotoavtalet.

Med lördagens demonstrationer krävde många att Australiens regering skulle anta en mer miljövänlig politik. I Sidney demonstrerade hundratals människor för att uppmärksamma den internationella dagen.

Protesterna mot den globala uppvärmningen sammanfaller med en tolv dagar lång konferens i Montreal där man ska diskutera internationella åtgärder efter Kyotoavtalet som löper ut 2012. USA och Australien är de enda två industrialiserade länderna som inte godkänt avtalet. Australien kommer att ha två delegater närvarande på konferensen, men de har bara status som observatörer.

Enligt Melinda Cook förutsäger forskare mycket allvarliga negativa konsekvenser om inte utvecklingen stoppas, utöver extrema väderleksförhållanden även sociala och ekonomiska följder. Hon krävde att regeringen på allvar skulle åta sig att sluta bygga ut kolkraften i landet. Enligt Kyotoavtalet förbinder sig världens industrialiserade länder att under perioden 2008-2013 minska utsläppen av koldioxid till 5,2% mindre än 1990-års nivåer.

George Monbiot vid en demonstration mot fattigdom i Skottland sommaren 2005.
Global manifestation

Organisatörerna hoppas att så många som en miljon människor kommer att delta i den globala manifestationen i ett dussintal länder under dagen. Med manifestationen kräver de åtgärder mot den globala uppvärmningen. Enligt organisatörerna har världens industrialiserade länder misslyckats med att hantera miljöförändringarna och vissa länder, i synnerhet Storbritannien, misslyckades med att leva upp till sina miljöåtaganden.

Till FN-konferensen i Montreal kommer representanter från 189 länder och den största manifestationen under dagen, med omkring 15 000 deltagare, kommer att äga rum i staden. Andra manifestationer kommer att äga rum i olika städer i världen – från Helsingfors till Seoul. I Washington D.C. kommer miljövänliga bilar att köras runt Vita huset. I de franska kvarteren i New Orleans, som förstördes av orkanen Katrina i augusti, kommer en gatufest att hållas på temat "Stop Global Warming".

Den brittiske miljökommentatorn George Monbiot deltar i en manifestation i London och säger:

Förmodligen kan vi förvänta oss mycket lite [från Montreal] eftersom vi inte gör något för att se till att de fossila bränslena stannar i jorden. Alla tekniska framsteg är meningslösa så länge vi fortsätter att förbruka fossila bränslen i samma takt.
Den brittiska regeringens agerande är omgivet av mycket cynism. Tony Blair har lovat mycket och övertygat många att han kommer att hålla sina löften, men det har visat vara struntprat. Blair har inte för avsikt att göra någonting åt miljöförändringarna, förutom att prata om dem. Men protesterna den här helgen äger rum i en annan politisk situation – massmedia lyssnar och äntligen kan vi tvinga politikerna att lyssna.

Bland länderna som deltar i den globala dagen finns: Australien, Bangladesh, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Chile, Kroatien, Kongo, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Indonesien, Irland, Italien, Japan, mexiko, Nya Zeeland, Nicaragua, Norge, Peru, Filippinerna, Portugal, Rumänien, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Turkiet, Uganda, USA och Venezuela.

Läs mer[redigera]

Referenser[redigera]

  • Denna artikel är en översättning av motsvarande engelska artikel.