Hoppa till innehållet

Kontroversiell utredning av strandskydd

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Sverige
Sverige

24 februari 2006

Västernorrland – Landshövding Gerhard Larsson vill se ett "modernare och mer enhetligt" strandskydd som ska göra Västernorrland mer attraktivt, uppger Radio Västernorrland.

Målet är att göra det lättare att få bygglov för strandnära nynyggnationer genom att i lagstiftningen om strandsskydd tillåta större regionala skillnader.

Monica Lövström på Miljödepartementet som Radio Västernorrland talat med uppger att många kommuner genom ett uppluckrat strandskydd försöker förbättra sin konkurrenssituation. Enligt hennes erfarenhet innebär dispenser nästa alltid att allemansrätten får träda tillbaka.

Enligt det nya strandskyddsförslaget ska visa särskilt skyddsvärda naturområden fridlysas, men övriga områden ska kommunerna få avgöra om de får bebyggas eller inte. Många miljövänner befarar att kommunerna kommer låta sina ekonomiska intressen gå före allemanrätten och värnandet om skyddsvärd natur.

Regeringen utreder för närvarande förslaget.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser

[redigera]