Kontroversiellt miljömöte utlovar miljöpengar

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Australien
Australien

12 januari 2006

Sydney – Miljötoppmötet i Australien mellan sex länder kring Stilla havet slutade med att Australien och USA utlovade drygt 50 miljoner dollar för att utveckla renare energi och mer energieffektiva industrier, uppger BBC News.

Kritiker menar att länderna på toppmötet inte tar sitt ansvar och att mötet bara är ett sätt att kringå Kyotoprotokollet.

Australien och USA är de enda länderna i världen som inte undertecknat protokollet som, till skillnad från det aktuella toppmötet, innebär bindande mål med en angiven tidtabell.

Närvarande på toppmötet i Sydney var representanter från Australien, Kina, Indien, Japan, Sydkorea och USA – tillsammans de största miljöbovarna i världen. Toppmötet är ett resultat av ett samarbete som syftar till att ta fram miljövänligare energialternativ utan förpliktelser som riskerar att bromsa den ekonomiska utvecklingen.

I ett gemensamt uttalande konstaterar deltagarna på mötet att man finansiellt är beroende av fossila bränslen och så kommer att förbli under "vår livstid och där bortom".

Australiens utrikesminister Alexander Downer medgav att det icke-bindande samarbetet i bästa fall kunde bromsa ökningen av utsläppen av växthusgaser, men tillade att samarbetet kunde innebära att utsläppen 2050 reducerades med en tredjedel.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser[redigera]