Landstinget vill utbilda bort våld mot kvinnor

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

Landstinget vill utbilda bort våld mot kvinnor[redigera]

25 februari 2005

Stockholm – På uppdrag av landstingets styrelse har en styrgrupp tagit fram en utbildningsplan som ska utbilda lanstingsanställda i att bemöta kvinnor och barn som blivit utsatta för våld. Styrgruppen är sammansatt av representanter för samtliga partier i Landstinget och består uteslutande av kvinnor - eftersom ingen man visat något intresse att medverka, enligt Gunilla Helmerson, Moderaternas representant.

Mer än 40 000 anställda - vårdpersonal, receptionister, tunnelbaneförare och chefer - kommer att få genomgå en utbildning. Dessutom efterlyser gruppen en somordningsfunktion och handlingsplaner. Gruppen har under arbetets gång gjort studiebesök på kvinnojourer och träffat utsatta kvinnor.

Vi har alla mått oerhört dåligt när vi fått klart för oss hur stort problemet är, säger Vänsterpartiets representant i gruppen Gunilla Roxby.

Enligt gruppen beror våldet på vår kultur och problemet är så stort att det berör alla samhällsklasser och tillägger att både offer och förövare måste finnas bland Landstingets egen personal.

Utbildningssatningen har fortfarande inte budgeterats, men helt klart är det frågan om en stor satsning. "Vi måste göra vår personal medveten på alla nivåer", säger Gunilla Helmerson.

Källa[redigera]