Lavin dödade många i norra Pakistan

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

30 december 2005

Kohistan – Minst 24 människor omkom i en lavin i det otillgängliga Kohistan i norra Pakistan, uppger BBC News.

De omkomna tillhörde lokalbefolkningen och var sysselsatta med att gräva efter ädelstenar.

Kohistan ligger längst upp i norra Pakistan mellan Afghanistan och Indien precis där den indiska subkontinenten möter den eurasiska kontinentalplattan. Området drabbas med jämna mellanrum av jordbävningar.

Områdets isolerade läge har gjort att olyckan sent kom till myndigheternas kännedom. En överlevande har kunnat räddats.

Läs mer[redigera]


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser[redigera]