Möjlig massgrav i Finland ska utforskas

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

22 december 2005

Helsingfors – I jorden under en campingplats i Villmanstrand vid finska gränsen mot Karelska näset kan resterna efter flera hundra desertörer från andra världskriget finnas. Experter vill nu att området ska grävas upp och undersökas ingående.

Ända sedan andra världskriget har rykten förekommit att upp till 600 finska soldater som flydde från den ryska offensiven mot Finland ska ha dömts och avrättats i hemlighet. Detta omnämns inte i den officiella finska historieskrivningen, men ryktena lever vidare.

På 1970-talet hittades flera skelett då man drog rör vid campingplatsen och i förra veckan hittades ytterligare några skelettdelar. Det är fortfarande osäkert vart de tidigare skeletten tog vägen och man försöker nu fastställa om skelettdelarna kommer från 1944 eller från inbördeskriget i slutet av första världskriget.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser[redigera]