Mall:Policy

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Denna sida är en av svenskspråkiga Wikinews officiella policies. Den är godtagen av användarna och betraktas som en standard som alla användare bör följa. Innan du redigerar denna sida bör du försäkra dig om att din redigering reflekterar konsensus. Om du är osäker bör du först diskutera frågan på diskussionssidan .

För att ange genväg(ar), lägg till parametern: {{Policy|[[WP:GENVÄG]]}}