Hoppa till innehållet

Miami visar att flygsäkerheten fungerar, säger experter

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

9 december 2005

USA – Skotten i flygterminalen i Miami var det först verkliga provet för det amerikanska säkerhetssystemet som infördes efter flygkapningarna den 11 september 2001. LA Times skriver att den första bedömningen tycks vara att vakten följt instruktionerna som gällde för situationen, men att händelsen osökt leder till frågan vilket pris flygsäkerheten får ha – den skjutna mannen var en obeväpnad, mentalt instabil person. Händelsen ser ut att bli början på en längre process som ska förbättra övervakningssystemet och samtidigt färbättra medborgarnas säkerhet.

I Miami hade säkerhetspersonalen mycket lite tid att bedömma situationen och ställdes inför tvånget att fatta ett sekundsnabbt beslut – och de följde reglerna. Att den skjutne mannens fru flera gånger ropade att han var mentalt sjuk, hade kunnat vara ett knep. Båda de inblandade vakterna har har tagits ur aktiv tjänst medan utredningen av händelsen pågår, men det är en ren rutin åtgärd och allmänt bedöms de inte särskilt troligt att de kommer att kritiseras för sitt handlande.

Flera experter som uttalats sig under torsdagen har föreslagit att incidenten i Miami till stor del kan ha berott på interna problem. Misstro mellan olika avdelningar, till exempel mellan säkerhetspersonal som sköter kontrollen och vakterna som ser alla läckor i systemet, gör att man helt enkelt inte litar på varandra. Problemen kan till viss del bero på att man inte i tillräckligt stor omfattning investerar i modern säkerhetsutrustning.

Andra säkerhetsexperter menar att händelsen i Miami inte får leda till fler restriktioner. Ingen vill att kapningarna 9/11 ska upprepas och amerikanska passagerare förväntar sig att säkerhetspersonalen ska göra vad som krävs för att garantera säkerheten – och det var precis vad som hände på flygplatsen i Miami. Federala talesmän har varit inne på liknande tankebanor. Systemet fungerade precis som det skulle och händelsen visade att det är ett system man inte ska leka med.

Tidigare nyheter

[redigera]

Referenser

[redigera]
  • Nicole Gaouette, Maura Reynolds, Richard B. Schmitt [ "Shooting Illustrates Air Safety Conflict"]. Los Angeles Times, 9 december 2005