Modern bostadsarkitektur mitt i City

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

12 februari 2005

Stockholm – Arkitekten Thomas Sandell har ritat ett högt och smalt bostadhus med fasader i skiffer och stora fönster som skulle få plats på Jacobsgatan mitt i de mest centrala delarna av Stockholm. Stockholms stadsbyggnadskontor har nu överraskande sagt ja till projektet och väntar på politikernas åsikt. Om projektet blir verklighet kommer ca 20 lägenheter på omkring 40 kvadratmeter att byggas tidigast 2008. Butiker planeras i markplan.

Källa[redigera]


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.