Hoppa till innehållet

Motalas nya översiktplan färdig

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

2 december 2005

Motala – Motala kommun har tagit fram en ny översiktsplan. Det två största skillnaderna från den förra är att Varamon lyfts ur förslaget och att centralortens unika stadsmiljö betonas. Planen kommer att ställas ut till medborgarnas beskådande i två månader innan den går vidare till kommunfullmäktige.

Den förra översiktsplanen har huunit bli tio år gammal och inaktuell. Samtidigt är stadsplanering en kontroversiell fråga i kommunen med vissa intressenter som vill behålla småskaligheten och andra som betonar att kommunen måste utvecklas. De två mest omdiskuterade områdena är de kommunägda tomterna vid Vildmarksvägen och Månvägen. Dessa områden finns inte med i förslaget utan ska diskuteras i mer detalj, är de tänkt. I förslaget antyds dock att de främst är tänkta för turism och rekreation, inte bostäder. På denna punkt har moderaterna reserverat sig.

Andra delar av översiktsplanen anger var vindkraftverk kan uppföras och ger olika förslag på hur tätorten kan förtätas.

Motalas stadsbyggnadschef Barbro Eklund säger i en kommentar att hon tror att kommunen har stora utvecklingsmöjligheter, bara man tar till vara på kommunens tillgångar.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Läs mer

[redigera]

Extern länk

[redigera]

Källa

[redigera]