Nobelstiftelsen utan etiska riktlinjer

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

27 november 2005 Delar av den förmögenhet som finansierar Nobelstiftelsens prispengar, bland annat fredspriset, förvaltas av det amerikanska fondbolaget T Rowe Price. Enligt talesmän för stiftelsen har man inte givit några instruktioner på hur pengarna ska investeras och några tydliga etiska direktiv har man heller aldrig tagit fram. Det amerikanska företaget investerar bland annat i Lockheed Martin och Honeywell International som utgör vitala delar av den amerikanska vapenindustrin.

Norwatch, en nyhetstjänst med kopplingar till den ideela organisationen "Framtiden i våra händer" har granskat Nobelstiftelsens investeringar. Stiftelsen har dock inte redovisat hur man investerar sin förmögenhet, men medger att man heller inte utvecklat några etiska riktlinjer kring förvaltningen av denna förmögenhet utan hitills nöjt sig med att föra en "etisk diskussion" med sina fondförvaltare.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Källa[redigera]