Obudgeterade nya poliser på Gotland

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

9 februari 2005

Gotland – Polismyndigheten på Gotland har under åren 2001-2003 rekryterat 17 nya poliser. Antalet poliser på Gotland uppgår nu till de erfoderliga 100, men Rikspolisstyrelsen, som givit den gotländska myndigheten i uppdrag att utöka personalstyrkan, har inte skjutit till de pengar som behövs i budgeten.

Totalt behövs 8 500 000 kr för att täcka det ökade utgifterna. Hitills har polismyndigheten på Gotland lyckats täcka kostnader genom besparingar under ombyggnaden av polishuset. Regeringen har utlovat 4 000 nya poliser under kommande mandatperiod men Rikspolisstyrelsen lämnar de lokala polismyndigheterna utan besked. Resultatet kan bli att man blir tvungen att säga upp folk, både civila och poliser.

Källa[redigera]


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.