Hoppa till innehållet

Pfizer och Microsoft går samman mot Viagra-spam

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

13 februari 2005

New York"Buy cheap Viagra through us - no prescription required!" Alla som har ett mail-konto känner igen erbjudanden som detta. Enligt undersökningar som gjorts står den oönskade skräpposten, så kallad (spam), som vill sälja det potenshöjande medlet Viagra för vart fjärde mail.

BAKGRUNDSFAKTA

Oönskad e-post, så kallad spam, är det största problemet för e-postanvändare idag. Många användare och systemadministratörer har blivit betydligt bättre på att skydda sig mot oönskade e-brev, men de som producerar spammen har å sin sida lärt sig att undvika de ord som filtren använder för att rensa ut erbjudandena.

En beskrivning på åtgärder man kan ta finns i artikeln Stopping email abuse på engelska Wikipedia.

Ända sedan läkemedelsjätten Pfizer först lovade att bota mäns erektionproblem en gång för alla genom de blå pillren med drogen sildenafil, har spammare försökt slå mynt om mäns oro genom att erbjuda receptfria kopior av viagra som Cialis soft tabs. Försök att komma åt skräpposten genom nya lagar har visat sig ofruktbara.

Nu har Pfizer gått samman med Microsoft för att komma till rätta med problemet. Tillsammans kommer de att väcka åtal mot spammarna och mot de företag som de gör reklam för. "Pfizer förenar sig med Microsoft i denna fråga som ett led i vår gemensamma önskan att begränsa försäljningen av dessa produkter och att bekämpa de som skickar ut den oönskade e-posten som fyller människors inlådor", sa Jeff Kindler vice styrelseordförande på Pfizer.

Microsoft har vidtagit rättsliga åtgärder mot spammare som gör reklam för webbsidor som CandianPharmacy och E-Pharmacy Direct. Pfizer å sin sida har åtalat två företag som använder ordet "viagra" i sina domännamn. Försäljning av läkemedel till USA från Kanada är inte laglig, trots att de läkemedel som säljs i grannlandet har testats i USA. Det förblir dock oklart om dessa internetföretag, som använder en adress i Montreal, verkligen säljer läkemedel från Kanada. Dessa kopior misstänks istället komma från länder som Kina och Indien.

Fil:Viagra-spam.jpg
Exempel på e-postreklam för potenshöjande medel

Microsoft säger att samarbetet med Pfizer är ett led i en mer omfattande ansträngning att komma till rätta med störtfloden av spam-mail. Företaget har tidigare fått kritik för filterfunktionen i sitt mailprogram Outlook. Nyligen lade Microsoft in en så kallad Real-Time Block List-funktion (RTBL) till sin populära Exchange server 2003 genom vilken listor med IP-adresser från en extern leverantör kan användas för att filtrera bort den oönskade e-posten.

Referenser

[redigera]

Den första, engelska versionen av denna artikel skrevs av Pingswept och Eloquence med hjälp av MoonEdit, en fri textredigerare som medger realtids samarbete mellan flera användare. Artikeln är alltså ett experiment i kollektivt författande.