Rädda barnen kritiserar regeringens jämställdhetspolitik

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Hoppa till navigering Hoppa till sök

13 december 2005

Under hösten lade en statlig utredning fram ett förslag om en reformerad jämställdhetspolitik. Nu får såväl regeringen som utredningen kritik av Rädda barnen som menar att regeringen inte tagit Barnkonventionen och sina åtaganden därvidlag i beaktande överhuvudtaget. Jämställdhet är en barnrättsfråga, slår Rädda barnen fast, och säger att utredningen är bristfällig då regeringen i sitt direktiv utelämnat barnens perspektiv.

Rädda barnen kritiserar att utredningen helt saknar barnperspektiv i genusfrågorna, och har tillsammans med sitt ungdomsförbund utarbetat ett förslag för ett effektivt genusarbete i skolan, som bland annat trycker på att höja kompetensen hos skolpersonal och skolledning i genusfrågor, och att politiker ska utforma tydliga direktiv där skolans ansvar tydliggörs.

Särskilt fokuserar Rädda barnen på avsaknaden av en plan för att bekämpa den stora ekonomiska olikheten bland barn i Sverige. I sin årsrapport för 2004 visar de att barnfattigdomen i Sverige visserligen minskade, med 13 procent fattiga barn 2002 mot 15 procent 1991. Skillnaderna mellan de fattigaste och de rikaste barnen har dock ökat under denna tid, visar deras rapport. De fattigaste barnen kommer vanligen från hem med ensamstående föräldrar eller med föräldrar som är födda utomlands. Det är även ett stadsproblem. 32 procent av alla barn i Malmö var fattiga 2002, 22 procent i Göteborg och 19 procent i Stockholm.

Vidare får regeringen kritik för att i sina insatser med mäns vålds mot kvinnor, helt förbise barn i dessa relationer. Enligt Rädda barnen får inte barn i sådana situationer alls det stöd och den hjälp de behöver och har rätt till. Barn som växer upp i hem där våld förekommer mot en förälder behöver speciell behandling, kanske särskilda samtalsgrupper med andra barn i liknande situationer, föreslår Rädda barnen.

Regeringen har tidigare fått kritik av FN för att inte föra tillräcklig statistik för barns (0-18 år) välfärd.


Referenser[redigera]