Regeringsförklaringens utlovade skollag blir inte av

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

9 december 2005 Stockholm Regeringen har försökt driva igenom en ny skollag sedan 1999, och i statsminister Göran Perssons regeringsförklaring den 13 september i år utlovades att den skulle bli verklighet under denna mandatperiod. Men skolminister Ibrahim Baylan säger på torsdagen att de förhandlingar som han haft med samarbetspartierna nu har avbrutits. "Det är inte möjligt att komma överens" säger han, och det blir ingen ny skollag före valet. Baylan tänker i stället låta en ny skollag bli en valfråga, säger han.

Det är bland annat frågan om kommunala skolors frihet som har skilt de olika partierna åt. Miljöpartiet har drivit frågan att kommunala skolor i likhet med friskolor ska kunna avskaffa timplanen, men Baylan har inte velat gå med på detta. Miljöpartiet överväger nu att samarbeta med de borgerliga partierna i Utbildningsutskottet, säger partiets förhandlare i utbildningsfrågor Mikaela Valtersson. De kan dock inte tänka sig att gå så långt i samarbetet som till en ny skollag.

I regeringsförklaringen i september lovade Göran Persson en ny skollag, att individuella utvecklingsplaner skulle införas från första klass och att nationella prov skulle införas från tredje klass. Han sa även att samtliga skolor skulle lyda under samma mål och regler, så att alla skolor skulle ha likvärdiga utbildningar i kvalitativt avseende. Regeringen skulle motarbeta att friskolorna skulle ge bättre utbildning än de kommunala. För lärarnas del skulle regeringen satsa på vidareutbildning och ge anslag till att inrätta fler tjänster.

Referenser[redigera]