Ronneby i tvist med friskola

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

Ronneby i tvist med friskola[redigera]

24 februari 2005

Ronneby – En friskola i Växjö har skickat alldeles för vaga fakturor anser Ronneby kommun som nu vägrar betala fakturorna.

Friskolan har tre elever som är hemmahörande i Ronneby och kan därmed, helt lagenligt, fakturera vissa kostnader på kommunen. Men Ronneby kommun, som hitills har haft ett gott samarbete med friskolorna, säger nu ifrån: "Vi har inga problem med att betala bidrag till skolan, men vi måste ju få veta vad det är som vi betalar för", säger kommunens jurist Johan Braw. Kommunen är missnöjd med att skolan skickar sin fakturor i efterhand och varit oklara med vilka åtaganden skolan har. Detta inverkar negativt på kommunens budget, menar Agneta Larsson som är verksamhetschef på kommunen, som också efterlyser tydligare regler från statens sida. Skolans rektor menar å sin sida att kommunen försöker smita undan sina skyldigheter.

Ronneby kommun överväger att driva en rättslig process och har skickat en skrivelse till skolminister Ibrahim Baylan där man kräver att lagstiftningen ska ses över.

Källa[redigera]