SCB: Jämnt mellan blocken

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
SCB
Bakgrundsfakta
Statistiska centralbyrån , SCB, är namnet på den svenska myndighet som ansvarar för Sveriges officiella statistik och övrig statlig statistik. "Statistiska beredningen och centralbyrån" inrättades 1858.
Fakta från Wikipedia

15 december 2005 Statistiska centralbyråns senaste opinionsundersökning visar att de båda politiska blocken i Riksdagen skulle få omkring 46-48 procent av rösterna om det vore val idag, skriver Svenska Dagbladet.

Övriga partier får tillsammans 5,5 procent och skulle inte få en riksdagsrepresentation, ett öde som även Miljöpartiet riskerar att dela.

Enligt undersökningen är såväl tillbakagången för de borgerliga partierna och ökningen för övriga partier sedan SCB:s undersökning i somras, statistiskt säkerställda. Undersökningen gjordes 31/10-21/11 och omfattande nästan 10 000 personer.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser[redigera]