Sjukhus i Schweiz först i Europa med aktiv dödshjälp

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

18 december 2005

Lausanne – Ett sjukhus i Schweiz har efter tre års överväganden beslutat att bistå patienter med aktiv dödshjälp, uppger BBC News.

Universitetssjukhuset i Lausanne har beslutat att under mycket strikta omständigheter erbjuda obotligt sjuka patienter som så begär eutanasi, dvs aktiv dödshjälp. Beslutet gäller bara patienter som bedöms som mentalt kapabla och som under en längre tid begärt att få dö.

Bakgrunden är att den schweiziska föreningen för eutanasi, Exit, hittills erbjudit aktiv dödshjälp utanför sjukhusen. Detta har gjort att obotligt sjuka som önskat avsluta sina liv tvingats lämna sjukhuset. Nu kommer patienter att få tillgång till Exit på sjukhuset.

Sjukhuspersonalen vid universitetssjukhuset i Lausanne kommer att kunna välja om de vill närvara vid dödshjälpen och sjukhusledningen är noga med att poängtera att erbjudandet bara gäller i mycket särskilda fall och aldrig kommer att bli en rutinåtgärd.

Referenser[redigera]