Slovakiskt abortfördrag oroar EU

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Slovakien

7 januari 2006

Slovakien – Vatikanens försök att reducera antalet aborter i Slovakien har väckt farhågor hos EU:s jurister att kvinnors rättigheter är i fara, uppger BBC News.

Enligt ett utkast till ett fördrag från 2003 mellan Vatikanen och Slovakien ska sjukhuspersonal ha rätt att vägra utföra aborter och konstgjord befruktning på religiösa grunder. Kontentan i fördraget stämmer väl överens med påven Benedictus XVI:s hårda linje i abortfrågan.

I Slovakien är omkring 70% av invånarna katoliker och den stora majoriteten av de sjukhus och andra hälsoinstitutioner som kan erbjuda abort är katolska. Enligt Olivier de Schutter, EU:s chefsjurist i människorättsfrågor, säger att detta innebär att fördraget är "mycket vittgående". Han säger också att religiösa rättgiheter ska respekteras men inte på bekostnad av kvinnors rätt till lagliga aborter.

En talesman för Slovakiens justitieminister kallade uttalandena för "rent nonsens" och menade att det inte var rätt att krä att abortmoståndare skulle tvingas utföra aborter.

Tidigare har Vatikanen undertecknat liknande avtal med bland annat Italien, Portugal och Lettland i frågor som framför allt relaterar till värnplikt.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser[redigera]