Ståndpunktsangivelser inför WTO-förhandlingar i december

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

30 november 2005 Flera medlemmar i Världshandelsorganisationen WTO har nu gjort uttalanden inför toppmötet i december.

EU:s handelsminister Peter Mandelson har föreslagit ett sex-punkts-paket för att hjälpa fattiga länder. Paketet omfattar garanterad tillgång till billiga mediciner, särskild hjälp till de 40 minst utvecklade länderna, kompensation till banan- och sockerproducerande länder som tillgången till Europamarknaden, lättnader till Afrikas bomullsproducenter och bistånd för att hjälpa länder utveckla sin egen handel. EU håller hårt på sin linje i jordbruksfrågan och ser till att hålla sina medlemsländer i schack. Mandelson varnade Frankrike för att använda sin vetorätt, och sa att ett misslyckande på WTO-mötet skulle innebära att man gick miste om "en stor ekonomisk chans och ett bakslag för multilateralismen. De som har för avsikt att hindra oss, håna oss och betvinga oss med sina veton – även i våra egna led – kommer inte att få sig mig ge upp". Motstånd väntas dock från USA, i synnerhet vad gäller textil och medicin – två områden som orsakat spänningar mellan USA och övriga medlemsländer.

Flera sydamerikanska medlemsländer har klagat över förhandlingarnas långsamma framåtskridande. Brasiliens WTO-ambassadör, Clodoaldo Hugueney sa tidigare i veckan: "Vi är allvarligt bekymrade över förhandlingarnas tillstånd. Den börda det innebär att anpassa sig läggs på utvecklingsländerna".

Även Internationella valutafonden IMF har inför mötet kommit med ett debattinlägg kallat "Africa in the Doha Round". I dokumentet, som författats av IMF:s ledande ekonom i Afrika-frågor Yongsheng Yang, sägs att de afrikanska länderna i de nuvarande överläggningarna kan vara för fixerade vid de rika ländernas marknader. Yang skriver: "Afrikanska förhandlare kan ha förbisett de potentiella vinster som finns i tillgången till marknader i utvecklingsländer där handelshinder fortfarande är relativt höga och efterfrågan på afrikanska importvaror ökat kraftigt". Enligt debattartikeln har Afrika främst siktat in sig på de rikaste ländernas marknader, som USA och EU, samtidigt som man i mindre omfattning brytt sig om Kina och andra länder som importerar 30% av Afrikas exportvaror. En av de handelsfrågor som Afrika betonat är bomull, ett område som möter starkt motstånd från de rikaste WTO-medlemmarna. Debattartikel beskriver en pågående utredning och återspeglar inte organisationens officiella ståndpunkter.

WTO har också accepterat att förlänga undantagsregler för "intellektuell egendom" för de "minst utvecklade länderna" fram till 2013. Dessa länder åtnjuter redan undantagsregler för farmaceutiska produkter fram till 2016. Det nya tillägget kommer att omfatta varumärken, upphovsrätt, handelshemligheter och geografiska namn som representerar varors ursprung. Om utvecklingen i ett land gör att det faller utanför definitionen "minst utvecklade" upphör undantagsreglerna att gälla.

Källor[redigera]

  • Denna artikel är en översättning av motsvarande engelska artikel.