Svensk mat dyrare än andra EU-länders

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

14 december 2005

Enligt Konkurrensverkets rapport, har Sverige betydligt dyrare mat än de flesta andra länder i EU. Så är det också i andra nordiska länder. Trots det har priserna skjunkit det senaste året med en procent.

Rapporten, Nordic Food Markets – a taste for competition, har tillkommit i samarbete med de andra nordiska konkurrensmyndigheterna. Maten i Sverige kostar 12 procent mer än genomsnittet i EU, visar rapporten, 34 procent mer än i Spanien, och 16 procent mer än i Tyskland.

Konkurrensverket säger att beslutsfattare bör se till att göra det lättare att öppna nya butiker, att slopa nationella hinder och öppna för internationell marknad, att granskning av företagskoncentrationer bör ske, och att efterlevnaden av gällande konkurrensregler för leverantörer måste förbättras.

Claes Norgren, generaldirektör på Konkurrensverket, säger i ett pressmeddelande att "konkurrenstrycket behöver skärpas ytterligare för att vi ska kunna köpa dagligvaror på samma villkor som konsumenterna i till exempel Tyskland och Nederländerna". En skillnad mot övriga europeiska länder är att det finns jämförelsevis få lågprisbutiker i Sverige, och att utbudet av varor är mer begränsat, meddelar Konkurrensverket.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser[redigera]