Sveriges nya tv-kanaler beslutade

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

23 februari 2006 Idag blev det officiellt vem som får de nya tillstånden att sända i det svenska digitala marknätet. Medieminister Leif Pagrotsky meddelade de nya tillstånden vid en presskonferens. Några av de nuvarande betal-tv-kanalerna får ge plats åt nya fri-tv-kanaler.

Nya kanaler[redigera]

Beslutet innebär i korthet att följande kanaler får tillstånd (citerade stycken kommer av information vid presskonferensen):

Kanal Innehåll/Ägare Tillstånd
"TV6" Ny "bred underhållningskanal för alla" från Viasat/MTG Fri-tv, hela landet
The Voice Musikkanal inriktad på ungdomar (15-25 år) med "mycket svenskt innehåll" från SBS Broadcasting (Äger Kanal 5 och C More) Fri-tv, delar plats med C 5
Axess TV Ny kanal från Axel och Margareta Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål ("vetenskap och kultur") Fri-tv, delar plats med Aftonbladet
Storstads-TV Ny kanal från Aftonbladet ("nyheter, fakta, med mera") Fri-tv, delar plats med Axess
"C 5" Ny kanal från Kanal 5 ("europeisk film, drama med mera") Betal-tv, delar plats med The Voice
BBC Prime "bred underhållningskanal" från BBC Worldwide Betal-tv
"NonStop Filmfestival" Ny filmkanal med smalare filmer från NonStop Television Betal-tv, MUX5

Det finns fem sändarnät, Muxar, för digital-tv. Ett sändarnät, MUX5 når bara 50 procent av hushållen, medan MUX1-4 når över 90 procent av hushållen.

Förändringar hos NonStop[redigera]

Inför den nya tillståndsgivningen har Pagrotsky sagt att vissa mindre populära kanaler kunde få sitt tillstånd indraget, något some införlivades. Showtime från NonStop förlorar sitt tillstånd som kommer gå ut i maj 2006. Även NonStops andra kanal, Star! får förändrat tillstånd från att tidigare ha sänt dygnet runt till att bara sända mellan 18.00-06.00 och delar nu utrymme med Viacoms barnkanal Nickelodeon (där VH-1 sänder idag).

NonStop Televisions vd Ignas Scheynius ska enligt tidningen Dagens Media nätupplaga dock ha varit nöjd trots förändringarna bland företagets tv-kanaler. Den nya kanalen kommer enligt en pressmeddelande sända smalare filmer "samma anda som Robert Redfords independentfilmkanal Sundance och amerikanska Independent Film Channel" med "kvalitetsfilm från världens alla hörn".

Kanalen The Voice var i Radio- och TV-verkets förslag en betalkanal, men den har i den slutgiltiga förslaget blivit en frikanal. Under presskonferensen sades det flera gånger att The Voices svenska utbud och programpresentation varit en viktig faktor i att The Voice gavs tillstånd.

Viacomägda musikkanalen VH-1 fortsatta tillstånd är osäkert. De har fått ett fortsatt tillstånd, men dess nuvarande plats ska användas av Star! och VH-1 får bara fortsätta sända under förutsättning att det blir tekniskt möjligt att få plats med en kanal till.

Fler kanaler[redigera]

Pagrotsky sa i början av konferensen att det bättre teknik och administration gjort det möjligt att få plats med "några ytterligare" kanaler i det befintliga sändningsutrymmet.

Pagrotsky sa att han ville ha hårda regler på vilken reklam som ska visas i fri-tv-utbudet. Vid presskonferensen sa Pagrotsky att han inte vill ha reklam för alkohol och inte heller reklam riktad till barn.

Frågan om tillståndgivningsförfarandet togs också upp av ministern. Han sa att det kunde bli sista gången som den nuvarande tillståndgivningen användes och att "vi överväger allvarligt att delegera uppgiften till någon myndighet" där riksdag och regeringen istället närmare ska definiera de principer som ska gälla för tillståndsgivningen.

Kontroverser[redigera]

Inför tillståndsgivningen hade det förekommit uppgifter (i tidningen Resumé) om att tillstånden skulle gjorts upp vid en middag på Harpsund, men detta förnekades av Pagrotsky.
—Det var spännande nyheter som finns i vissa tidningar, sa Pagrotsky.

Under presskonferensen förekom även ordväxling mellan Pagrotsky och Dagens Industris reporter om att kanalen Di TV inte fick tillstånd. Kanalens vd Anders Davidson avgick idag.

Inte heller TV4:s föreslagna samhällskanal, "Sverigekanalen", fick något tillstånd. Pagrotsky sa att TV4 kunde lägga den nya kanalen i någon av sina fem befintliga tv-kanaler.

Referenser[redigera]