Telefoni och internet genererar flest klagomål

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

7 januari 2006

Sverige – En granskning som Dagens Nyheter gjort av anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Post- och telestyrelsen (PTS) visar att telefonoperatörer och internetleverantörer är de företag som konsumenter har mest klagomål mot.

Förra året ökade antalet klagomål hos PTS med 838 till 3 936. Hos ARN var 5 procent av anmälningarna relaterade till telefoni och bredband. I omkring hälften av fallen brukar kunden få rätt, men ofta rör det sig om för små belopp eller också lämnas anmälningarna in för sent.

Många klagomål gäller feldebiteringar, plötsliga prisändringar, driftstopp och hastigheter långt under vad som utlovats.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser[redigera]