Trafikkaos hotar Panamakanalen

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Panamakanalen
Godstrafiken över Panamakanalen är mycket intensiv.
Foto: Stan Shebs, 2 januari 2000

12 december 2005

Panama – Panamakanalen har visserligen kapacitet att hantera dagens godstrafik men kommer inte räcka till för att avlasta hamnarna på den amerikanska västkusten under den kommande tioårsperioden. Det skriver APL i en rapport.

Trycket på hamnarna i västra USA och tilltagande brister i landets järnvägsnät gör att amerikanska företag i allt högre grad undviker landtransporter. Detta har gjort att trafiken i Panamakanalen nästan fördubblats under perioden 1995-2003.

Med en ökning av antalet fartyg med omkring 3 procent årligen kommer de planerade kapacitetsförbättringarna att vara otillräckliga under högsäsongen redan 2008.

Det är godstrafiken från Asien till den amerikanska östkusten som drabbas. Den politiska situationen och finansieringsfrågan gör det osannolikt att kanalbolaget kommer kunna hantera kapacitetsproblemen. Kanalen kommer att behöva utveckla hamnar och godsterminaler för att kunna hantera nya större fartyg.

I rapporten konstaterar man att dessa förbättringar i princip återstår att utarbeta och fömodligen bara kommer att genomföras under kommande decennier. Allstå behövs också ett samarbete mellan den amerikanska staten och de berörda företagen för att utveckla godstransporterna från kust till kust.

Referenser[redigera]