Vinterkräksjukan drabbar Sverige igen

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

7 januari 2006

Sverige – Vinterkräksjukan som plågat Sverige under de gångna vintrarna bröjar sprida sig över landet igen, men i betydligt mindre omfattning och mycket senare än tidigare säsonger, skriver Södermanlands Nyheter.

Virussjukdomen drabbade omkring 400 personer 2003 men har minskat kraftig för varje vinter sedan dess. Förra året insjuknade 100 personer. Denna vinters första rapporter kom från norra och mellersta Sverige redan i november och sedan dess har rapporter inkommit från hela landet.

Sjukdomen är mycket smittsam och har mycket kort inkubationstid. Dessutom blir man inte immun mot viruset utan kan insjukna flera gånger under en säsong.

Det var bara omkring fem år sedan det upptäcktes och forskare kan studera viruset, som är ett så kallat calicivirus, i mikroskop men inte odla det. Omkring 20 procent av befolkningen tros vara immuna mot sjukdomen.

Orsaken till att sjukdomen drabbar Sverige just på vintern tros vara att vi umgås mer i täta grupper inomhus under vintern vilket gör att smittan sprider sig lättare då.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser[redigera]


Kan vara värt att poängtera att siffrorna i ovanstående artikeln från Södermanlands Nyheter endast tycks avse rapporterade fall inom Södermanlands Län, emedan sjukdomen som sådan torde vara betydligt vanligare både i Södermanland och i landet som helhet.

Se följande länk för mera information om olika typer av magsjuka: Sjukvårdsrådgivningen om Magsjuka