Hoppa till innehållet

WTO-förhandlingar kretsade kring EU:s jordbrukstöd

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Lägeskarta för Hongkong
WTO:s medlemsländer

14 december 2005

Hongkong – Den andra dagen dominerades diskussionerna på Världshandelsorganisationen WTO:s mötet i Hongkong av oenighet mellan Europa och USA i kring EU:s jordbruksstöd. Organisationens 149 medlemsländer ska försöka enas kring ett utkast till ett frihandelsavtal som ska vara klart i början av nästa år. En stor hämsko för en överenskommelse har varit en ovilja hos framför allt EU, Japan och Indonsien att avveckla sina handelshinder i den omfattning som andra nationer vill se.

EU mot USA

Från amerikanskt håll krävde man att Europa skulle öppna sin jordbruksmarknad och avskaffa jordbruksstödet. EU replikerade att jordbruksfrågan borde ingå i ett större sammanhang och fick stöd av afrikanska bomullsproducenter. Enligt USA:s handelsrepresentant Rob Portman måste jordbruket vara en central del av varje frihandelsavtal och tillade att detta var viktigt i synnerhet för utvecklingsländerna. Han förslog också att man snabbt skulle bestämma ett datum för nästa toppmöte för att "hålla trycket uppe". EU:s handelskomissionär Peter Mandelson svarade att det var just de konfliktinriktade ståndpunkterna som stod ivägen för en överenskommelse. I första hand Frankrike har blockerat alla reformer av EU:s jordbruksstöd.

Jordbruksfrågan

Ett sätt för EU:s delegater att flytta uppmärksamheten från jordbruksfrågan var förslaget att ta bort tullavgifter och andra handelshinder för de allra fattigaste länderna – oavsett vilken slags varor det var frågan om. Just USA:s subsidier till landets bommullsproducenter har länge varit en källa till irritation i Afrika och flera afrikanska stater har hotat med att lämna förhandlingarna. Flera utvecklingsländer har tillsammans krävt att världens rikaste länder kraftig ska minska sitt jordbruksstöd.

Bistånd eller mutor?

Under mötet kungjorde man från amerikanskt håll att man hade för avsikt att ge 2,7 miljarder dollar i bistånd till utvecklingsländer inom ramen för sitt "aid-for-trade"-program, men tillade också att biståndet hänger samman med verkliga framsteg i rivandet av handelshindren.

I sin analys i Dagens nyheter påpekar Torbjörn Peterson att sådana regionala avtal skapar barriärer och att fattiga länder förlorar på sådana bilaterala avtal utanför ramen för WTO. Han spekulerar också i att USA föredrar den typen av avtal för att kunna ge belöningar till länder som stöder kampen mot terrorismen.

John Hilary, kampanjledare för den brittiska organisationen War on Want, säger i en kommentar till Dagens Nyheter att de fattiga länderna naturligtvis gärna tar emot gåvor eftersom man behöver dem mer än väl, men tillägger: "Ingen blir lurad av det så kallade utvecklingspaketet. Rika länder försöker köpa sig fria från kritik med en cynisk muta". På samma sätt kritiserar nobelpristagaren i ekonomi, Världsbankens tidigare chef Joseph Stiglitz, både USA och Europa. Enligt honom berör jordbruksmarknaden 70 procent av befolkningen i de fattiga länderna men står bara för 10 procent av världshandeln och han tillägger att det är feghet som gör att de rika länderna inte öppnar sina marknader.

Protester

Toppmötet i Hongkong omgavs av våldsamma protester med sammandrabbningar mellan demonstranter och polis. En grupp sydkoreanska bönder försökte på onsdagsmorgonen forcera polisens avspärrningar men slogs tillbaka av polis,

Läs mer[redigera]

Referenser[redigera]