Wikinews:Byte av användarnamn/Info

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här kan du lämna en begäran om att byta användarnamn till ett nytt, eller att ta över ett inaktivt användarnamn. Se nedan för regler.

This is where you request username changes and usurpations of inactive accounts. See below for current policy.

Instruktioner / Instructions[redigera]

sv: Kontrollera först att det önskade namnet är ledigt här och även här.

Lägg märke till att du inte skall skapa den nya användaren innan bytet!

Använd sedan denna mall genom att kopiera texten, gå in i redigera-läge och klistra in den under rubriken =New/Nya=:

====Önskat namn====
{{Byt namn|Nuvarande namn|Önskat namn}} ~~~~

Gäller det övertagande av ett befintligt konto då du har "rätten" till namnet då du har ett globalt konto, kontrollera lite längre ner under rubriken "Att ta över ett användarnamn" att övertagandet sker enligt reglerna. Kontrollera att du har "rätten" till namnet här.

Använd sedan denna mall genom att kopiera texten, gå in i redigera-läge och klistra in den under rubriken =New/Nya=:

====Önskat namn====
{{Byt namn|Önskat namn|Önskat namn (överflyttad)}} ~~~~

Om du redan har ett konto på svenskspråkiga Wikipedia som du önskar förena med ditt globala konto, kontrollera att du har "rätten" till namnet här och kontrollera lite längre ner under rubriken "Att ta över ett användarnamn" att övertagandet sker enligt reglerna.

====Önskat namn====
{{Byt namn|Globala kontots namn|Globala kontots namn (överflyttad)}}
{{Byt namn|Nuvarande namn på svenskspråkiga WP|Globala kontots namn}} ~~~~

en: Please check if your requested name is free here and here. In case of usurpations check that request is made in accordance with the rules and if the request is made in preparation of unified login you should check that you have the "right" to the name here and then leave a confirmation on the talk page at the home wiki of the account (and link to that confirmation in your request here).

Please note that you shall not create the new user before the request!

Use this template:

====Requested name====
{{rename|Current name|Requested name}}
{{rename|Requested name|Requested name (överflyttad)}} ~~~~

If your request is for usurpation related to unified login and you have no username at sv.wiki just use this:

====Requested_name====
{{rename|Requested name|Requested name (överflyttad)}} ~~~~

Om användarnamnsbyten[redigera]

I och med uppgraderingen till MediaWiki 1.5 som genomfördes 2005, finns en funktion för att byta användarnamn och föra med sig alla sina redigeringar från det gamla till det nya användarnamnet. De som har tillgång till funktionen att genomföra bytet är användare med byråkratbehörighet. Alla användare som gjort färre än 200 000 redigeringar kan byta användarnamn, alltså i stort sett alla. Du kan använda editcount för att se hur många redigeringar du gjort.

I aktuella fall ska man alltså inte registrera det nya användarnamnet. Byråkrater kan uppmärksammas på ärendet via Wikinews:Begäran om åtgärder alternativt Wikinews:Byte av användarnamn.

Vid ändringen av användarnamn görs sedan en omdirigering från den gamla användarsidan och diskussionsidan till de nya motsvarande sidorna automatiskt. De flesta användare uppskattar dock om man på sin nya användarsida berättar vad man tidigare hade för användarnamn. Om det inte görs kan det tolkas som att användaren försöker skapa förvirring och dölja sitt förflutna.

Det gamla användarnamnet försvinner inte från Google. De signaturer man lämnat efter sig, med länk till den gamla användarsidan, blir också kvar. Normalt tillåts inte omlänkning i diskussioner.

Att ta över ett användarnamn[redigera]

I vissa fall är det möjligt att ta över ett användarnamn som redan finns. För användarnamnet som ska tas över gäller lite olika regler beroende på om det gjort några redigeringar och hur länge kontot varit registrerat. Dessutom tas särskilld hänsyn till om den övertagande användaren har tillgång till det globala användarnamnet i fråga:

 • Inga bidrag[1]
  • Om det har gått mer än två månader sedan kontot skapades så får kontot tas över direkt.
  • Om det har gått mindre än två månader sedan kontot skapades så gäller samma regler som för konton som har mellan 1 och 100 bidrag (se nedan).
 • Mellan 1 och 100 bidrag[1]
  • Lämna en förfrågan på diskussionssidan. Ge användaren minst en månad att besvara förfrågan.
  • Om det finns en e-postadress angiven på kontot skall en byråkrat skicka ett mejl dit, där personen tillfrågas om namnbytet.
  • Vid nekande svar får kontot inte tas över, såvida det inte gäller ett globalt konto. Om det gäller ett globalt konto har personen som har kontot som skall tas över rätt att välja ett nytt användarnamn. Byråkraten kontrollerar mot SUL-util. Det visar vilken användare, på vilken wiki, som har första tjing på användarnamnet.
 • Mer än 100 bidrag[1]
  • Om användaren inte godkänner ett övertagande så får kontot inte tas över. Globala konton får vänta tills namnkonfliktlösning är implementerad i programvaran.

Vid kontoövertaganden då det övertagna kontot gjort redigeringar

 • Mallen {{Användare Övertagen}} skall finnas väl synlig på den övertagna användarsidan. Denna mall får inte tas bort.
 1. 1,0 1,1 1,2 Med bidrag avses bidrag till artikeltext, sidflyttar och uppladdningar av bilder. Raderade bidrag och uppenbart klotter räknas dock inte som bidrag.

Usurpations (in English)[redigera]

It is possible to usurp the name of an existing account in some cases. Whether or not usurpation is possible depends on if the account has made any edits and how long it has been registered. Requests made in preparation of unified login are given special treatment.

 • No contributions[1]
  • If more than two months have passed since it was created the account may be usurped immediately.
  • If less than two months have passed since it was created, the same rules will apply as for accounts with between 1 and 100 edits (see below)
 • Between 1 and 100 contibutions[1].
  • Leave a message on the talk page of the account. The user has one month to respond.
  • If an e-mail address is registered, a bureaucrat should send an e-mail with a request to the user.
  • If the user declines usurpation, the account can not be usurped unless it is for unified login purposes. If that is the case the user has a right to choose a new username. The bureaucrat must check with SUL-util that the requesting user have the right to the global account.
 • More than 100 contributions[1]
  • The account can not be usurped unless the user agrees. Global accounts must await until name conflict resolution implemented in the software.

Usurped username where the old account had edits

 • The template {{Användare Övertagen}} must be visible at all times on the userpage of the usurped account.
 1. 1,0 1,1 1,2 Contributions mean edits to articles, page moves and uploads, but not vandalism and deleted edits.