Hoppa till innehållet

Wikinews:Målsättning

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Wikinews
Wikinews

Den 15 januari 2001 startade en liten grupp människor ett djärvt experiment: De lät ungefär 10% av jordens befolkning (de med tillgång till internet) skapa en encyklopedi på alla språk, fritt tillgänglig för alla med tillgång till internet, för alltid. Under de följande månaderna och åren gjorde inte bara tekniken drömmen verklig, en skara mycket hängivna deltagare skrev artiklar och utformade projektets riktlinjer och regler. Detta skedde i en öppen och stegvis process; med en tro på att konsensus kan uppnås; att människans villkor kan förbättras; och av kärlek till människans förnuft.

Idén med Wikinews är inte mindre djärv. Wikinews är en nyhetskälla med öppet innehåll och ett av de projekt som stiftelsen Wikimedia Foundation driver. Vårt mål är att skapa en fri nyhetskälla där, om vi kan överbrygga den den digitala klyftan, alla människor är välkomna att bidra med rapporter om stora och små händelser, antingen självupplevda eller sammanställda från andra källor. Wikinews utgår från idén att skapa något nytt snarare än att rasera något gammalt. Projektet grundar sig på tron att vi, alla tillsammans, kan skapa en enorm och helt unik resurs som kommer att berika medielandskapet.

Wikinews kommer inledningsvis att ha få egna rapporter att erbjuda men utgör från start ändå en användbar resurs: Vi kan redan nu erbjuda fria och neutrala sammanfattningar av nyheter från andra källor. Inledningsvis kommer vår rapportering inte att vara heltäckande, men dessa luckor kommer, genom wiki-tekniken, att attrahera fler deltagare. Wikinews kommer att växa och steg för steg bli mer användbart och tillförlitligt.

Fastän Wikinews har satt som mål att utgöra en självständig nyhetskälla kommer projektet också att utgöra ett alternativ till privatägda nyhetsbyråer som AP och Reuters. Vi kommer att kunna erbjuda oberoende mediaaktörer en högkvalitativ och gratis nyhetsström som komplement till deras nyheter. Eftersom vårt material publiceras under en copyleftlicens, kan vem som helst använda vårt material till sin egen nyhetsrapportering, även om den inte är neutral. Även om våra nyheter inledningsvis kommer att vara få, kommer de att vara och förbli fria. Ingen registrering eller inloggning kommer att krävas för att läsa här.

Wikinews står nu inför flera utmaningar, men kommer att anamma de principer som gjort Wikipedia och de andra Wikimedia-projekten till vad de är idag: Neutralitet, fritt innehåll och en transparent beslutsgång.

Vi vill befrämja gräsrotsjournalistiken, eftersom vi tror att alla kan bidra till att ge en god bild av vad som händer i världen vi har omkring oss. Tiden är mogen att skapa en fri nyhetskälla av folket och för folket. Vi inbjuder dig att delta i denna strävan som faktiskt kan förändra världen för alltid.